Promotic

Komunikace s měřiči Kamstrup MULTICAL

Měřiče MULTICAL (typy 801, 601, 401, III, Compact ...) od firmy Kamstrup. Podporovaná přenosová rychlost je 300/2400 Bd.

Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít:

Z důvodu šetření baterie jsou měřiče často nastaveny do "uspávájícího" režimu a je nutno vzbudit je při komunikaci. Nejjednodušeji se to provede nastavením konfigurátoru "Počet opakování při neúspěšném přenosu" na hodnotu 1 (nebo více, asi nejlépe 2) a konfigurátoru "Timeout příjmu odpovědi" na hodnotu od 500 do 1000 ms. Tak první zaslání zprávy způsobí "probuzení" měřiče a další opakování zprávy pak již proběhne v pořádku.

Pokud se požaduje příjem jen některých údajů z tohoto měřiče, pak je vhodné použít objekt PmaCommGroup. V něm (nebo pomocí datového rozšíření ExtComm) lze definovat proměnné pouze pro požadované údaje. Hodnota konfigurátoru "ItemId" může být například: "sa254.M1.Energy", "sa1.M1.TemperFor", atd.

Předkonfigurované typy zpráv pro objekt PmaCommMsg:
- Čtení měřených hodnot (MULTICAL): starší verze měřiče bez dalšího označení typu
V kartě "Data-příjem" jsou proměnné: Záhlaví M-BUS zprávy Energy (akumulowana energie [GJ]), Volume (akumulovaný objem [m3]), TimeCounter (čítač hodin [day]), TemperForward (Vstupní teplota [°C]), TemperReturn (Výstupní teplota [°C]), TemperDiff (Teplotní rozdíl [°C]), Power (okamžitý výkon [kW]), Flow (okamžitý průtok [m3/h]), ReadEnergy (naposledy odečtená energie [GJ]), ReadVolume (naposledy odečtený objem [m3]), ReadDate (datum a čas posledního odečtu), Date (aktuální datum a čas) a další hodnoty (PeakPower, INFO, TAR2/3, TL2/3, InA/B, ProgramNo, Config, m3xTfor/ret, CoolEnergy, YearsPeekPower).
- Čtení měřených hodnot (MULTICAL III / MULTICAL Compact / MULTICAL 401-66-0S):
Stejné jako předchozí zpráva, jen bez posledních 4 hodnot (bez m3xTfor/ret, CoolEnergy, YearsPeekPower).
- Čtení měřených hodnot (MULTICAL 401-66-0P / MULTICAL 601 / MULTICAL 801):
Datové položky jsou podobné jako v předchozí zprávě. Položek je však více, například FabricNr (Tovární číslo měřiče), PowerMax, FlowMax, atd.
© MICROSYS, spol. s r.o.