Promotic

Komunikace se čtečkami čárových kódů v systému PROMOTIC

Čtečky čárového kódu mohou být k počítači připojené několika způsoby:
- pomocí sériového rozhraní
- pomocí rozhraní USB
- síťovým rozhraním (Ethernet nebo WiFi)


V praxi se nejčastěji setkáváme s nějakým druhem sériového připojení čtečky k počítači. Pokud je čtečka připojená pomocí klasického sériového rozhraní RS232, pak v systému PROMOTIC lze použít komunikační ovladač PmChar v režimu slave, kdy aplikace PROMOTIC bude čekat na načtení čárového kódu ze čtečky.

Pokud je čtečka připojená pomocí USB rozhraní, pak je v OS Windows nejčastěji identifikována jako HID zařízení. To znamená, že se čtečka chová jako standardní vstupní zařízení typu klávesnice. Z pohledu systému PROMOTIC sice lze čtečky i v tomto režimu používat, nicméně z praktického hlediska je tento způsob dosti obtížný. Důvodem je skutečnost, že aby systém PROMOTIC "vyčetl" kód ze čtečky v tomto režimu musí být v aplikaci fokus nastaven na Pmg objekt, do kterého lze psát text (např. objekt PmgString v režimu editace nebo objekt PmgWEdit). To znamená, že před každým vyčtením by uživatel aplikace musel nastavit fokus na takový Pmg objekt. V opačném případě by aplikace PROMOTIC nezachytila načítaný kód. Tento problém lze řešit, pokud k danému zařízení existuje komunikační ovladač, který v operačním systému vytvoří virtuální sériový port. Pokud takový ovladač je k dispozici, pak lze z takové čtečky načítat kódy bez ohledu na to, zda nějaký Pmg objekt má fokus nebo nikoliv.

Kromě čteček se sériovým výstupem jsou k dispozici také čtečky se síťovou konektivitou (Ethernet, WiFi). Tyto čtečky jsou ve většině případů už inteligentními zařízeními, která lze programovat. Z uvedeného důvodu je možnost použití těchto čteček nad rámec této dokumentace, protože způsob předávání dat ze čtečky do požadovaných aplikací se může typ od typu výrazně lišit.

Historie:
Pm8.03.24: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice