Update cookies preferences
Promotic

Komunikace s PLC automaty od firmy HYPEL (Česko)

Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s PLC automaty od firmy HYPEL jsou doporučené následující dvě možnosti:

1) Komunikace pomocí HW převodníku RoatPro:
Firma HYPEL dodává programovatelný převodník RoatPro, který konvertuje sériovou linku RS485 s interním multimaster protokolem na sériovou linku RS232 s volitelným protokolem (tento protokol lze naprogramovat v převodníku). Aplikace PROMOTIC pak může komunikovat s vhodně naprogramovaným převodníkem například pomocí sériových ovladačů:
- atd.


2) Komunikace pomocí DDE serveru:
Firma HYPEL dodává komunikační DDE server. Systém PROMOTIC tak přistupuje k automatům přes rozhraní DDE. DDE server komunikuje s PLC automaty přes sériový port počítače COM (číslo portu se zadává v konfiguračním souboru, baudovou rychlost DDE server zjistí sám). DDE server lze provozovat pod OS Windows 2000 a vyšší.
DDE server od firmy HYPEL je optimalizován pro systém PROMOTIC v tom smyslu, že umí posílat více dat v jedné zprávě (více dat na jedné adrese). V tom případě lze v aplikaci PROMOTIC používat pro komunikaci i objekt PmaData (je nutno nakonfigurovat v kartě "DDE"). Tato optimalizace má velký význam pro rychlost a bezpečnost přenosu.
Aktuální verze DDE serveru, dokumentace a další podrobné informace jsou k dispozici zdarma na internetových stránkách http://www.hypel.cz. Dodávku a technickou pomoc k DDE serveru zajišťuje firma HYPEL.

Technická podpora:
HYPEL, spol. s r.o., Kladno, http://www.hypel.cz
Ing.Hynek PANGRÁC
© MICROSYS, spol. s r.o.