Promotic

Komunikace s měřiči od firmy Elgas (Česko)

Firma ELGAS, spol. s r.o. (http://www.elgas.cz, Česko) vyrábí přepočítávací zařízení pro měření plynu.

Pro účely komunikace lze zařízení rozdělit do skupin podle typu podporovaného komunikačního protokolu:

Protokol ELGAS-2

Protokol ELGAS-2 používají nové typy přístrojů (rok 2013). Například se jedná zařízení:
- ELCOR-2 (přepočítávač množství plynu)
- DATCOM-2 (elektronický záznamník dat určený pro měření teploty a tlaku plynu)
- DATCOM-RTU (systém pro monitorování technologických procesů, hlídání limitních hodnot, k regulaci pomalých procesů ...)
- DATCOM-AMR2 / 3 (GSM/GPRS komunikátor pro vzdálený přenos dat přepočítavačů množství plynu)
- miniELCOR / maxiELCOR (bateriový přepočítávač množství plynu určený do prostředí s nebezpečím výbuchu)


Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:


Protokol Daniel

Tímto protokolem komunikuje zařízení ELCOR-94 (přepočítávač množství plynu), který se však už přestal vyrábět asi v roce 2006.
Systém PROMOTIC pro tento protokol nemá vlastní komunikační ovladač (lze ho vyvinout pokud bude zájem).

Protože tento protokol je celkem jednoduchý, lze vytvořit komunikaci i PROMOTIC ovladačem:
© MICROSYS, spol. s r.o.