Update cookies preferences
Promotic

Komunikace s PLC automaty od firmy Satchwell

Firma Satchwell dodává DDE server pro komunikaci se svými PLC automaty. Aplikace PROMOTIC může být pomocí DDE komunikace na tento server napojena a tak může komunikovat s těmito PLC automaty. Zatím nemáme informace kdo dodává OPC server pro tyto zařízení.

Se zařízeními od firmy Satchwell lze také komunikovat protokolem SatchNet. Jednoduchý tvar tohoto protokolu umožňuje v systému PROMOTIC pro tuto komunikaci použít: PmChar - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem.
© MICROSYS, spol. s r.o.