Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja ze sterownikami PLC Czeskiej firmy HYPEL (Czechy)

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC ze sterownikami PLC firmy HYPEL są zalecane dwie następujące możliwości (informacja z roku 2005):
 
1) Komunikacja przy pomocy kowertera sprzętowego RoatPro:

Firma HYPEL dostarcza konwerter programowalny RoatPro, który umożliwia konwersję łącza szeregowego RS485 z wewnętrznym protokołem multimaster na łącze szeregowe RS232 z protokołem wybieralnym (protokół taki można naprogramować w konwerterze). Aplikacja PROMOTIC wtedy może komunikować się z odpowiednio napsogramowanym konwerterem na przykład przy pomocy driverów szeregowych:

- itd.
 
2) Komunikacja przy pomocy DDE serwera:

Firma HYPEL dostarcza komunikacyjny DDE serwer. System PROMOTIC wtedy komunikuje się ze sterownikami poprzez interfejs DDE. DDE serwer komunikuje się ze sterownikami po łączu szeregowym komputera COM (numer portu określa się w pliku konfiguracyjnym, szybkość baudową DDE serwer określi sam). DDE serwer można wykorzystać w systemach SO Windows 2000 i wyższy.

DDE serwer firmy HYPEL jest zoptimalizowany dla systemu PROMOTIC w tym sensie, że potrafi przesłać większą ilość danych w jednej wiadomości komunikacyjnej (większa ilość danych pod jednym adresem). W tym przypadku można w aplikacji PROMOTIC wykorzystać do komunikacji także obiekt PmData (jest konieczna konfiguracja jego zakładki DDE). Optymalizycja ta ma duże znaczenie dla szybkości i bezpieczeżstwa transmisji.

Bieżące wersje DDE serwera, dokumentacja i inne szczegółowe informacje są bezpłatnie dostępne na stronach internetowych http://www.hypel.cz. Dostawy i pomoc techniczną dla takiego DDE serwera zapewnia firma HYPEL.

 
Wsparcie techniczne:

HYPEL s.r.o., KLADNO, http://www.hypel.cz

Ing.Hynek PANGRÁC

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice