Promotic

Komunikacja ze sterownikami PLC od firmy HYPEL (Czechy)

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC ze sterownikami PLC od firmy HYPEL są zalecane dwie następujące możliwości:

1) Komunikacja przy pomocy konwertera sprzętowego RoatPro:
Firma HYPEL dostarcza konwerter programowalny RoatPro, który umożliwia konwersję łącza szeregowego RS485 z wewnętrznym protokołem multimaster na łącze szeregowe RS232 z protokołem wybieralnym (protokół taki można naprogramować w konwerterze). Aplikacja PROMOTIC wtedy potrafi komunikować się z odpowiednio napsogramowanym konwerterem na przykład przy pomocy driverów szeregowych:
- itd.


2) Komunikacja przy pomocy DDE serwera:
Firma HYPEL dostarcza komunikacyjny DDE serwer. System PROMOTIC wtedy komunikuje się ze sterownikami poprzez interfejs DDE. DDE serwer komunikuje ze sterownikami PLC po łączu szeregowym komputera COM (numer portu określa się w pliku konfiguracyjnym, szybkość baudową DDE serwer określi sam). DDE serwer można wykorzystać w systemach SO Windows 2000 i wyższy.
DDE serwer od firmy HYPEL jest zoptimalizowany dla systemu PROMOTIC w tym sensie, że potrafi przesłać większą ilość danych w jednej wiadomości (większa ilość danych pod jednym adresem). W tym przypadku można w aplikacji PROMOTIC wykorzystać do komunikacji także obiekt PmaData (jest konieczne konfiguracja w karcie "DDE"). Optymalizycja ta ma duże znaczenie dla szybkości i bezpieczeżstwa transmisji.
Bieżące wersje DDE serwera, dokumentacja i inne szczegółowe informacje są bezpłatnie dostępne na stronach internetowych http://www.hypel.cz. Dostawy i pomoc techniczną dla takiego DDE serwera zapewnia firma HYPEL.

Wsparcie techniczne:
HYPEL, spol. s r.o., Kladno, http://www.hypel.cz
Ing.Hynek PANGRÁC
© MICROSYS, spol. s r.o.