Update cookies preferences
Promotic

Komunikacja ze sterownikami PLC GE FANUC

Komunikację ze sterownikami PLC GE Fanuc można zrealizować przy pomocy protokołów komunikacyjnych do łącza szeregowego:
- GE Fanuc CCM
- GE Fanuc SNP
- GE Fanuc SNPX


Do komunikacji aplikacji PROMOTIC ze sterownikami PLC GE Fanuc można zastosować na przykład produkt od firmy KepWare (rok 2002): komunikacyjny KEPSERVER z interfejsem opcjonalnnym OPC/DDE. OPC operacje umożliwiają automatyczne włączenie/wyłączenie. Nie jest wymagany żaden sprzęt.
Istnieje wersja DEMO Kepservera (ograniczona w czasie na 1 godzinę). W jednym pakiecie programowym znajdują się wszystkie drivery komunikacyjne.
© MICROSYS, spol. s r.o.