Update cookies preferences
Promotic

Komunikacja z miernikami kalorymetryczny CALMEX VKP

CALMEX VKP jest miernik kalorymetryczny firmy Sensus Metering Systems, a.s, Stará Turá, Słowacja.

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

Miernik posiada tylko jeden typ wiadomości. Dane w tej wiadomości nie są w standardowej postaci M-BUS (nie posiadają DIF/VIF) i dlatego są dane uzyskiwane według dokumentacji miernika. Dla opisywanego miernika nie można zastosować obiekt PmaCommGroup, ponieważ wiadomość nie zawiera żadnych wartości standardowych.

Z góry ustawione typy wiadomości dla obiektu PmaCommMsg:
- Odczyt wartości pomiaru:
W karcie "Dane-odbiór" znajdujuą się zmienne: Nagłówek wiadomości M-BUS (wyłącznie Addres oraz IdentNr) i potem następują dane: ilość ciepła (Q), moc cieplna (P), objętość przepływu (V), przepływ (F), Temperatura wejścia [°C] (T1), Temperatura wyjścia [°C] (T2), itd. (są odczytywane wszystkie dane zawarte w odebranej wiadomości).
Ze względu na niestandardowość danych wartości nie są automatycznie przeliczane do jednostek standardowych. Informacje o jednostce só zapisane w odebranych danych pomocniczych (np. K1Q, K1P, itd.). Odebrane dane są opisane w pozycji "Notatka" w zmiennych wygenerowanych automatycznie.
© MICROSYS, spol. s r.o.