Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja z miernikami kalorymetryczny CALMEX VKP

CALMEX VKP jest miernikiem kalorymetrycznym firmy: Sensus Metering Systems, a.s, Stará Turá, Słowacja.
 
Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować: PmMBus - Driver do komunikacji protokołem M-BUS.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować:

 
Miernik posiada tylko jeden rodzaj wiadomości. Dane w tej wiadomości nie są w standardowej postaci M-BUS (nie posiadają DIF/VIF) i z tego powodu są dane uzyskiwane według dokumentacji do miernika. Dla opisywanego miernika nie można zastosować obiekt PmaCommGroup, ponieważ wiadomość nie zawiera żadnych wartości standardowych.
 
Z góry ustawione typy wiadomości dla obiektu PmaCommMsg:
- Odczyt wartości pomiaru:

W karcie "Dane-odbiór" znajdujuą się zmienne: Nagłówek wiadomości M-BUS (wyłącznie Addres oraz IdentNr) i potem następują dane: ilość ciepła (Q), moc cieplna (P), objętość przepływu (V), przepływ (F), Temperatura wejścia [°C] (T1), Temperatura wyjścia [°C] (T2), itd. (są odczytywane wszystkie dane zawarte w odebranej wiadomości).

Ze względu na niestandardowość danych wartości nie są automatycznie przeliczane do jednostek standardowych. Informacje o jednostce só zapisane w odebranych danych pomocniczych (np. K1Q, K1P, itd.). Odebrane dane są opisane w pozycji "Notatka" w zmiennych wygenerowanych automatycznie.


Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice