Promotic

Komunikacja ze sterownikami PLC od firmy Johnson Controls

Komunikacja poprzez protokół BACnet

Ten protokół jest wykorzystywany przez na przykład regulatory programowalne FEC/FAC.

Najstosowniejszym rozwiązaniem do komunikacji poprzez protokół BACnet w aplikacji PROMOTIC jest wykorzystanie PROMOTIC drivera:
PmBACnet - Driver do komunikacji poprzez protokół BACnet

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracja wstępna "PmBACnet - Zestaw komunikacji z danymi i panelem dla nieprzedstawionego urządzenia".

Komunikacja poprzez protokół N2Bus

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC ze sterownikami PLC Johnson Controls istnieje driver ActiveX. Driver jest przeznaczony do komunikacji po łączu szeregowym komputera.

Driver wspiera komunikację z następującymi typami regulatorów: DX9100 (8454 oraz 8154, umożliwia również edycję programów czasowych), TC91xx, XT oraz XTM, DR9100, DC9100.

Driver wspiera aż do 6 COM portów. Jest stosowny dla aplikacji, w których jest na przykład ilość na jednym łączu zbyt duża i komunikacja jest z tego powodu zbyt wolna.
Jeżeli driver nie jest zarejestrowany, wtedy można go uruchomiń w trybie demnostracyjnym. Tryb DEMO udostępnia rzeczywiste wartości tylko przez ograniczony czas (30 minut). Po tym czasie udostępnia zamiast prawdziwych wartości tylko 0. Po ponownym uruchomieniu ponownie udostępnia poprawne wartości.

Warunki handlowe:
Zastosowanie obiektu PmaActiveX wymaga zakup licencji "PmDllActiveX". Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.

Dostawca ActiveX obiektu (tzn. drivera komunikacyjnego): wyślij zapytanie e-mailem: sw-support@microsys.cz
© MICROSYS, spol. s r.o.