Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja s urządzeniami od firmy Johnson Controls

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC z automatami Johnson Controls istnieje ActiveX driver. Driver jest przeznaczony do komunikacji po łączu szeregowym komputera protokołem N2Bus.
 
Driver wspiera komunikację z następującymi typami regulatorów: DX9100 (8454 oraz 8154, umożliwia również edycję programów czasowych), TC91xx, XT oraz XTM, DR9100, DC9100.
 
Driver wspiera do 6 COM portów. Jest stosowny dla aplikacji, w których jest na przykład ilość na jednym łączu zbyt duża i komunikacja jest z tego powodu zbyt wolna.

Jeżeli driver nie jest zarejestrowany, wtedy można go uruchomiń w trybie demnostracyjnym. Tryb DEMO udostępnia rzeczywiste wartości tylko przez ograniczony czas (30 minut). Po tym czasie udostępnia zamiast prawdziwych wartości tylko 0. Po ponownym uruchomieniu ponownie udostępnia poprawne wartości.

 
Warunki handlowe:

Zastosowanie obiektu PmaActiveX wymaga zakup licencji "PmActiveX". Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.

 
Dostawca obiektu ActiveX (tzn. drivera komunikacyjnego):

MII Slovakia, s.r.o., Słowacja, http://www.mii.sk

Ing. Miroslav Koco, e-mail: mkoco@mii.sk, Telefon: +421 917 475 764

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice