Update cookies preferences
Promotic

Složky a soubory aplikace PROMOTIC

Seznam souborů vznikajících při tvorbě aplikace:
 
Aplikace.pra: Data aplikace (nejdůležitější soubor aplikace). Zde jsou uložena všechna data vytvářená ve vývojovém prostředí PROMOTIC. Přípona souboru PRA je registrována během instalace PROMOTIC do systému Windows.
Aplikace.ini: Textový INI soubor, kde jsou některé základní parametry aplikace.
Viz: Popis INI souboru aplikace (Aplikace.ini).
Tento soubor lze prohlížet ve vývojovém prostředí v menu " > Otevřít aplikační soubor > Aplikace.ini".
Aplikace.log: Textový soubor, do kterého se zapisují údaje o běhu aplikace v runtime.
Obsah lze konfigurovat v souboru Aplikace.ini v sekci [Log].
Tento soubor lze prohlížet ve vývojovém prostředí v menu " > Otevřít aplikační soubor > Aplikace.log".
Aplikace.log.old: Poslední záloha souboru Aplikace.log
Aplikace_RtStop.log: Textový soubor, do kterého se zapíše stav INFO systému v události PmaRoot.onAppStopEnd v runtime.
Tento soubor lze prohlížet ve vývojovém prostředí v menu " > Otevřít aplikační soubor > Aplikace_RtStop.log".
Aplikace.lck: Pomocný prázdný soubor, který slouží jako zámek pro runtime prostředí.
Aplikace_Dt.ini: Textový INI soubor, ve kterém jsou uloženy některé parametry vývojového prostředí.
Aplikace_Dt.log: Textový soubor, který se vytvoří a do kterého se zapisuje, pokud ve vývojovém prostředí vznikne chyba.
MujObjekt.pmg: Pmg objekt vytvořený projektantem a do předkonfigurací v editoru grafiky uložený v dané aplikaci, je uložen přímo ve složce aplikace. Pokud byl uložen do skupiny, pak je uložen v podsložce složky aplikace.


Seznam podsložek vznikajících při tvorbě aplikace:
 
Cfg: Cesta ke složce konfiguračních souborů aplikace. Viz konfigurátor "#cfg: - ke konfiguračním souborům".
Data: Cesta ke složce datových souborů aplikace. Viz konfigurátor "#data: - k datovým souborům".
Resource: Cesta ke složce zdrojů (obrázky, zvuky, ..) aplikace. Viz konfigurátor "#appres: - ke zdrojům (resources: jpg,gif,avi,wav,...)".
Temp: Cesta k dočasným a pomocným souborům vývojového prostředí i runtime aplikace. Viz konfigurátor "#temp: - k dočasným souborům".
DtBackup: Cesta k zálohám (zejména PRA souboru s celou aplikací), které si vytváří vývojové prostředí buď automaticky samo nebo jako akce projektanta. Záloha PRA souboru aplikace se vytvoří ve 3 případech:
1) Při konverzi starší verze aplikace na novou. Stávající PRA soubor je přejmenován na název zálohy. Například Aplikace.pra_080301_conversion
2) Při uložení celé aplikace (SaveAll). Je vytvořena kopie PRA souboru s názvem zálohy. Například Aplikace.pra_080301_20150218_130000_user
3) Automaticky periodicky při libovolných zápisech do PRA souboru. Je vytvořena kopie PRA souboru s názvem zálohy. Například Aplikace.pra_080301_20150218_130000_auto


Soubory nutné k znovuobnovení aplikace (určeno pro vytvoření záloh)

K vytvoření úplné zálohy aplikace jsou nutné následující soubory:
Aplikace.pra
Aplikace.ini
MujObjekt.pmg


Co je nutno přenést nebo nainstalovat na počítač určený pouze pro běh aplikace?
1) Úplně všechno (jednodušší varianta):
a) Verze PROMOTIC
b) Všechny soubory vytvořené aplikace
c) Další soubory vytvořené projektantem (zvukové, databázové, atd.)

nebo:
2) Pouze soubory nutné pro běh aplikace:
a) Verze PROMOTIC
b) Pouze následující soubory z vytvořeného projektu:
- Aplikace.pra
- Aplikace.ini
c) Další soubory vytvořené projektantem (zvukové, databázové, atd.)


Co je nutno přenést nebo nainstalovat na počítač určený pro běh i vývoj aplikace?
a) Verze PROMOTIC
b) Všechny soubory vytvořeného projektu
c) Další soubory vytvořené projektantem (zvukové, databázové, atd.)

Historie:
Pm8.03.02: ve složce aplikace budou vznikat nové podsložky:
- DtBackup: Zde se ukládá záloha souboru souboru Aplikace.pra. Je funkční také automatické uložení tohoto souboru při editaci.
- Temp: Zde se ukládají dočasné soubory například z importu/exportu.
Pm8.01.07: Při otevření poškozené aplikace (soubor Aplikace.pra) nyní aplikace nespadne s chybou ale zobrazí se hlášení a aplikace se korektně ukončí.
Navigace:
 
 
- Složky a soubory aplikace PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.