Promotic

Aplikace členěná na příklady

Je to aplikace do které jsou v podobě příkladů začleněny různé problematiky související s tvorbou skutečné aplikace. Každý příklad je vždy opatřen tlačítkem pro zobrazení nápovědy.

Většina příkladů v aplikaci je řešena vícejazyčně. Aplikační jazykové texty jsou obsaženy v souborech text_appexam.xml. Tvorba vícejazyčné aplikace je popsána v Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích.

Pro zpřístupnění aplikace do Webu založen objekt PmaWeb. V něm je vytvořen objekt PmaWebLang sloužící jako několik Web adres, z nichž každá představuje jednu jazykovou verzi. Dále INFO systém je do Webu zpřístupněn objektem PmaWebInfo a objekt PmaWebDir je určen pro zobrazení projektantem vytvořených stránek. Objekt PmaWorkspace je v kartě "Web server" zpřístupněn do Webu aplikace.

Seznam příkladů:

PreCfg - Příklady předkonfigurací

Jsou to příklady, které lze také jednoduše vytvořit z předkonfigurací.

AdminUsers
- AdminUsers - Příklad na administrátorskou správu uživatelů


Panel
- ModalDlg - Sada příkladů na použití modálních oken pro zadání různých typů hodnot
- ScheduleWeekGraphic - Příklad obrazu na plánovač s grafickým týdenním plánem
- ScheduleWeekNumeric - Příklad obrazu s numerickým týdenním plánovačem
- ScheduleWeekMoreDevice - Příklad na týdenní plánovač s výběrem zařízení
- HeatCurve - Příklad na úpravy průběhu topné křivky
- HeatDailyPlan - Příklad na úpravy průběhu topné křivky
- Trend - Příklad obrazu s prohlížečem trendů

Trends - Příklady pro objekt PmaTrendGroup a PmgTrendViewer

- TrendFunction - Příklad pro zobrazení matematických funkcí pomocí prohlížeče trendů
- TrendTechnol - Příklad na zobrazení vybraných trendovaných proměnných v prohlížeči trendů

Report - Příklady pro objekt PmaReport

- ReportAlHistory - Předkonfigurace "PmaReport - Historie alarmů"
- ReportAlState - Předkonfigurace "PmaReport - Aktuální stavy alarmů"
- ReportCyclTab - Předkonfigurace "PmaReport - Obecné pole dat do tabulky rozdělené na stránky"
- ReportCyclTabCsv - Předkonfigurace "PmaReport - Z CSV souboru do tabulky rozdělené na stránky"
- ReportEvHistory - Předkonfigurace "PmaReport - Historie eventů"
- ReportOneTab - Předkonfigurace "PmaReport - Obecné pole dat do jednoduché tabulky"
- ReportOneTabCsv - Předkonfigurace "PmaReport - Z CSV souboru do jednoduché tabulky"
- Report1 - Příklad pro vkládání hodnot, vlastností a stylů a použití podmínky
- Report2 - Příklad na použití jednoduchého cyklu
- Report3 - Příklad na použití složeného cyklu
- Daily Report - Příklad vzorového reportu

Database - Příklady pro objekt PmaAdo

- PmaAdo - Příklad na tabulkové zobrazení databázových dat objektem PmaAdo
- Excel1 - Příklady práce s aplikací Excel
- Excel2 - Příklady práce s aplikací Excel
- OpenOffice - Příklady práce s aplikací Calc a Writer

Others - Různé další příklady

- Workspace - Příklad použití a rozdělení pracovní plochy
- RunApp - Příklad na spouštění externích aplikací

Prototype - Použití PmaPrototype a PmgPrototype

- Použití PmaPrototype a PmaInstance - Příklad na PmaPrototype a PmaInstance

Alarms - Aktivace a deaktivace alarmu ve skriptu

- Alarms - Příklad na ovládání alarmu ve skriptu

XML - komunikace klient/server (ReadFromWeb a WriteToWeb)

- Komunikace pomocí XML - Příklad komunikace pomocí XML
Navigace:
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.