Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Aplikace členěná na příklady

Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/AppExamples.

Je to aplikace do které jsou ve formě příkladů začleněny různé problematiky související s tvorbou skutečné aplikace. Každý příklad je vždy opatřen tlačítkem pro zobrazení nápovědy.

 
Většina příkladů v aplikaci je řešena vícejazyčně. Aplikační jazykové texty jsou obsaženy v souborech text_appexam.xml. Tvorba vícejazyčné aplikace je popsána v Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích.
 
Pro zpřístupnění aplikace do Webu založen objekt PmWeb. V něm je vytvořen objekt PmWebLang sloužící jako několik Web adres, z nichž každá představuje jednu jazykovou verzi. Dále INFO systém je do Webu zpřístupněn pomocí objektu PmWebInfo a objekt PmWebDir je určen pro zobrazení projektantem vytvořených stránek. Objekt PmWorkspace je v záložce Web server zpřístupněn do Webu aplikace.
 
Seznam příkladů:
 

PreCfg - Příklady předkonfigurací

Jsou to příklady, které lze také jednoduše vytvořit z předkonfigurací.
 
AdminUsers
- AdminUsers - Příklad na administrátorskou správu uživatelů
 
Panel
- ModalDlg - Sada příkladů na použití modálních oken pro zadání různých typů hodnot
- Datový průběh (ProgressBox) - Příklad na zobrazení hodnotového (datového) průběhu.
- Časový průběh (ProgressTime) - Příklad na zobrazení časového průběhu.
- ScheduleWeekGraphic - Příklad na plánovač s grafickým týdenním plánem
- ScheduleWeekNumeric - Příklad na obraz s numerickým týdenním plánovačem
- ScheduleWeekMoreDevice - Příklad na týdenní plánovač s výběrem zařízení
- Trend - Příklad obrazu s prohlížečem trendů
 
Report
- ReportAlHistory - Předkonfigurace "PmReport - Historie alarmů"
- ReportAlState - Předkonfigurace "PmReport - Aktuální stav alarmů"
- ReportCyclTab - Předkonfigurace "PmReport - Obecné pole dat do tabulky rozdělené na stránky"
- ReportCyclTabCsv - Předkonfigurace "PmReport - Z CSV souboru do tabulky rozdělené na stránky"
- ReportCyclTabDb - Předkonfigurace "PmReport - Z PmDatabase do tabulky rozdělené na stránky"
- ReportEvHistory - Předkonfigurace "PmReport - Historie eventů"
- ReportOneTab - Předkonfigurace "PmReport - Obecné pole dat do jednoduché tabulky"
- ReportOneTabCsv - Předkonfigurace "PmReport - Z CSV souboru do jednoduché tabulky"
- ReportOneTabDb - Předkonfigurace "PmReport - z PmDatabase do jednoduché tabulky"

Trends - Příklady pro objekt PmTrend a TrendsView

- TrendFunction - Příklad pro zobrazení matematických funkci pomocí prohlížeče trendů
- TrendTechnol - Příklad na zobrazení vybraných trendovaných proměnných v prohlížeči trendů

Report - Příklady pro objekt PmReport

- Report1 - Příklad pro vkládání hodnot, vlastností a stylů a použití podmínky
- Report2 - Příklad na použití jednoduchého cyklu
- Report3 - Příklad na použití složeného cyklu
- Daily Report - Příklad vzorového protokolu

Database - Příklady pro objekt PmDatabase

- Basic - Příklad na tabulkové zobrazení databázových dat objektem PmDatabase
- BasicSQL - Příklad na zobrazení databázových dat získaných SQL příkazem
- Recipes - Příklad práce s tabulkou databáze Access
- PmAdo - Příklad na tabulkové zobrazení databázových dat objektem PmAdo
- Excel1 - Příklady práce s aplikací Excel
- Excel2 - Příklady práce s aplikací Excel

ActiveX - Příklady pro grafický prvek PmiAx

- ActiveX PmTable - Příklad na ActiveX objekt PmTable

Others - Různé další příklady

- ParamItems - Příklad na parametry grafických prvků
- Workspace - Příklad použití a rozdělení pracovní plochy
- RunApp - Příklad na spouštění externích aplikací
Navigace:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice