Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na zobrazení vybraných trendovaných proměnných v prohlížeči trendů

Příklad znázorňuje jak lze v technologickém obraze označit libovolná trendovaná data a tyto označené následně zobrazit v prohlížeči trendů.
 
- Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/AppExamples.
- Tento příklad není určen pro Web.
- Ve stromu aplikace je umístěn: /Examples/Trends/Technol
 
Trendovaná data jsou emulována v objektu Trend (PmTrend) ve složce Common (PmFolder). V grafickém prvku PmiButton (Tlačítko jednostavové) nazvaným Trend je vytvořen seznam názvů označených prvků. Seznam se shoduje s názvy trendovaných proměnných v objektu Trend. Seznam je předán obrazu PanelTrend, kde je v události onStart grafického activeX prvku TrendsView zpracováno napojení na příslušné trendované proměnné a jejich průběhové zobrazení.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice