Update cookies preferences
Promotic

Příklad na zobrazení vybraných proměnných v prohlížeči trendů

Příklad znázorňuje jak lze v technologickém obrazu vybrat libovolná data trendů a tyto vybrané následně zobrazit v prohlížeči trendů.

- Tento příklad není funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/Trends/Technol.


Trendovaná data jsou emulována v objektu Trend (objekt typu PmaTrendGroup) v objektu Common (objekt typu PmaFolder).
 
V objektu PmgButton (Tlačítko jednostavové) s názvem "Trend" je vytvořen seznam názvů vybraných Pmg objektů. Seznam se shoduje s názvy trendovaných proměnných v objektu Trend. Seznam je předán obrazu PanelTrend, kde je v události onStart objektu PmgTrendViewer zpracováno napojení na příslušné trendované proměnné a jejich průběhové zobrazení.
© MICROSYS, spol. s r.o.