Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na ovládání alarmní položky ve skriptu

Příklad ukazuje použití metod SetState, Inactivate a Activate

- Tento příklad je funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/Alarms


Příklad obsahuje jeden obraz (objekt PmaPanel) a v něm několik objektů PmgButton. Tyto tlačítka obsahují skript v události onButtonUp. Ty pomocí metody obrazu SetAlarm aktivují alarmní položku s příslušnými texty předanými v parametrech metody. Nebo pomocí metody obrazu SetInactive provedou metodu Inactivate této položky a nebo nastaví stav metodou SetState.

Pro okamžité zviditelnění změn stavu alarmní položky je plocha rozdělena objektem PmaWorkspace na obraz s ovládáním a prohlížečem stavů alarmů.

Historie:
Pm8.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice