Update cookies preferences
Promotic

Příklad na ovládání alarmu ve skriptu

Příklad ukazuje použití metod SetState, Inactivate a Activate

- Tento příklad je funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/Alarms.


Příklad obsahuje jeden obraz (objekt PmaPanel) a v něm několik objektů PmgButton. Tyto tlačítka obsahují skript v události onButtonUp. Ty pomocí metody obrazu SetAlarm aktivují alarm s příslušnými texty předanými v parametrech metody. Nebo pomocí metody obrazu SetInactive provedou metodu Inactivate této položky a nebo nastaví stav metodou SetState.

Pro okamžité zviditelnění změn stavu alarmu je plocha rozdělena objektem PmaWorkspace na obraz s ovládáním a prohlížečem stavů alarmů.
© MICROSYS, spol. s r.o.