Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad obrazu s prohlížečem trendů

Příklad se vytvoří z předkonfigurace objektů aplikace Předkonfigurace "Prohlížeč trendů".

- Tento příklad je funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/PreCfg/Panel/Trend


Prohlížeč (TrendViewer) je staticky napojen na emulovaná data objektu PmaTrendGroup (Trend) v objektu PmaFolder (Common). Statické napojení je řešeno v objektu PmgTrendViewer, karta "Trendy".

Historie:
Pm8.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice