Update cookies preferences
Promotic

Příklad obrazu s prohlížečem trendů

Příklad se vytvoří z předkonfigurace objektů aplikace Předkonfigurace "Prohlížeč trendů s hlavičkou a ovládáním".

- Tento příklad je funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/PreCfg/Panel/Trend.


Prohlížeč (TrendViewer) je staticky napojen na emulovaná data objektu PmaTrendGroup (Trend) v objektu PmaFolder (Common). Statické napojení je řešeno v objektu PmgTrendViewer, karta "Trendy".
© MICROSYS, spol. s r.o.