Promotic

Příklad obrazu na plánovač s grafickým týdenním plánem

Příklad se vytvoří z předkonfigurace objektů aplikace Předkonfigurace "Plánovač týdenní s jedním denním grafickým časovým plánem".

- Tento příklad je funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/PreCfg/Panel/Schedule/ScheduleWeekGraphic.


Obraz plní funkci plánovače a umožňuje grafickým způsobem zadat pro každý den v týdnu jeden časový rozsah s 1/2 hodinovou přesností. Zadaný rozsah je číselně zobrazen v tabulce vpravo a po potvrzení také uložen ve vybraném módu ("letní čas"/"zimní čas") do příslušného CSV souboru. Pro uložení konfigurace je použita metoda obrazu SaveData a pro načtení ReadData. Obě tyto metody lze upravit tak, aby byla načítána a ukládána data tak jak je v aplikaci požadováno.
© MICROSYS, spol. s r. o.