Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad použití a rozdělení pracovní plochy

Příklad demonstruje rozložení a otevření pracovní plochy v jiné pracovní ploše.
 
- Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/AppExamples.
- Tento příklad je vytvořen a zpřístupněn pro Web.
- Ve stromu aplikace je umístěn: /Examples/Others/Workspace
 
Objekt Workspace obsahuje podobjekty PmPanel. Samotné rozložení pracovní plochy je definováno v záložce Rámce, kde některé rámy mají zadanou velikost v pixelech a další v procentech. Obrazy WorkUpLeft1 a WorkUpLeft1 mají v záložce Obraz nastavenou v konfigurátoru Výchozí hodnota sOptions nastaven "scrollbar:0;". Tyto kombinace nastavení umožní, aby se při změně velikosti okna aplikace dosáhlo požadovaného vzhledu pracovní plochy.

K přepínání mezi obrazy slouží metoda OpenView. V druhém parametru této metody je určeno v jakém (pojmenovaném) rámu se má požadovaný obraz otevřít.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice