Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad použití a rozdělení pracovní plochy

Příklad demonstruje rozložení a otevření pracovní plochy v jiné pracovní ploše.
 
- Tento příklad je funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/Others/Workspace
 
Objekt Workspace obsahuje podobjekty PmaPanel. Samotné rozložení pracovní plochy je definováno v kartě "Rámy", kde některé rámy mají zadanou velikost v pixelech a další v procentech. Obrazy WorkUpLeft1 a WorkUpLeft1 mají v kartě "Obraz" v konfigurátoru "Výchozí hodnota sFramePars" nastaveno "0". Tato kombinace nastavení umožňuje, aby se při změně velikosti okna aplikace dosáhlo požadovaného vzhledu pracovní plochy.

K přepínání mezi obrazy slouží metoda Pm.CreateView. Ve čtvrtém parametru této metody je určeno v jakém (pojmenovaném) rámu se má požadovaný obraz otevřít.


Historie:
Pm8.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice