Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na obraz s numerickým týdenním plánovačem

Příklad se vytvoří z předkonfigurace objektů aplikace Předkonfigurace "Plánovač týdenní s jedním denním numerickým časovým intervalem".

- Tento příklad je funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/PreCfg/Panel/Schedule/ScheduleWeekNumeric


Plní funkci týdenního plánovače.
Pro vybrané zařízení a určený mód ("letní čas"/"zimní čas") lze zadat pro každý den v týdnu jeden časový rozsah. Načítat a ukládat hodnoty lze do CSV souboru (předkonfigurace nebo záloha nastavení) nebo přímo do zvoleného zařízení. K tomu slouží metody ReadDataFromFile, SaveDataToFile, ReadData nebo SaveData.

Historie:
Pm8.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice