Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na obraz s numerickým týdenním plánovačem

Příklad je vytvořen z předkonfigurace objektů aplikace Předkonfigurace "Plánovač týdenní s jedním denním numerickým časovým intervalem".
 
- Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/AppExamples.
- Tento příklad je vytvořen a zpřístupněn pro Web.
- Ve stromu aplikace je umístěn: /Examples/PreCfg/Panel/Schedule/ScheduleWeekNumeric
 
Plní funkci týdenního plánovače.

Pro vybrané zařízení a určený mód ("letní čas"/"zimní čas") lze zadat pro každý den v týdnu jeden časový rozsah. Načítat a ukládat hodnoty lze do CSV souboru (předkonfigurace nebo záloha nastavení) nebo přímo do zvoleného zařízení. K tomu slouží metody ReadDataFromFile, SaveDataToFile, ReadData nebo SaveData.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice