Update cookies preferences
Promotic

Příklady práce s aplikací Calc a Writer

Aplikace řeší zápis dat do aplikace Calc a Writer.

- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/Database/Excel/Panel3.


Složka Excel obsahuje obraz "Panel3". Skriptové metody tlačítek jsou v kartě "Metody" objektu PmaPanel s názvem "WriteToCalc" a "WriteToWriter". Ty zavolají pomocí metody Add objektu PmaSequencer stejně nazvanou metodu.

Každá z metod založí nový soubor příslušného typu (test2.ods pro Calc a test2.odt pro Writer). Do něj zapíší několik hodnot nebo formátovacích vlastností a následně soubor uloží.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r.o.