Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na týdenní plánovač s výběrem zařízení

Příklad je vytvořen z předkonfigurace objektů aplikace Předkonfigurace "Plánovač týdenní s výběrem zařízení".
 
- Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/AppExamples.
- Tento příklad je vytvořen a zpřístupněn pro Web.
- Ve stromu aplikace je umístěn: /Examples/PreCfg/Panel/Schedule/ScheduleWeekMoreDevice
 
Plní funkci plánovače, kde v definovaném časovém rozsahu v 1-7 denní periodě lze pro zvolené zařízení určit typ činnosti. Například v praxi by se tak mohlo definovat: Čerpadlo č. 2 se rozběhne každý Čtvrtek v čase od 23:25 do 23:30.

To jaká zařizení budou v seznamu je možno definovat v metodě GetDevice. Seznam akcí lze definovat v metodě GetAction a v metodě GetParam další parametry spojené s akcí. Metodou SaveData jsou pak všechny hodnoty uloženy do CSV souboru.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice