Promotic

Příklad na týdenní plánovač s výběrem zařízení

Příklad se vytvoří z předkonfigurace objektů aplikace Předkonfigurace "Plánovač týdenní s výběrem zařízení".

- Tento příklad je funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/PreCfg/Panel/Schedule/ScheduleWeekMoreDevice.


Plní funkci plánovače, kde v definovaném časovém rozsahu v 1-7 denní periodě lze pro zvolené zařízení určit typ činnosti. Například v praxi by se tak mohlo definovat: Čerpadlo č. 2 se rozběhne každý Čtvrtek v čase od 23:25 do 23:30.
To jaká zařízení budou v seznamu lze definovat v metodě projektanta GetDevice. Seznam akcí lze definovat v metodě "GetAction" a v metodě "GetParam" další parametry spojené s akcí. Metodou SaveData jsou pak všechny hodnoty uloženy do CSV souboru.
© MICROSYS, spol. s r.o.