Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na tabulkové zobrazení databázových dat objektem PmAdo

Příklad pomocí objektu PmAdo tabulkově zobrazuje data uložená v databázi.
 
- Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/AppExamples.
- Tento příklad je vytvořen a zpřístupněn pro Web.
- Ve stromu aplikace je umístěn: /Examples/Database/PmAdo
 
Příklad k přístupu do tabulky databáze využívá objekt PmAdo. Ten je vytvořen z předkonfigurace Předkonfigurace "PmAdo - ADO databáze" a prohlížeč z Předkonfigurace "Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat".
 
Pracovní rozhraní mezi objekty tvoří metoda DtiOper. A pomocí parametrů této metody jsou v grafických prvcích prohlížeče volány příslušné akce pro práci s tabulkou.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice