Promotic

Příklad na tabulkové zobrazení databázových dat objektem PmaAdo

Příklad tabulkově zobrazuje data uložená v databázi pomocí objektu PmaAdo.

- Tento příklad je funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/Database/PmaAdo.


Příklad k přístupu do databázové tabulky využívá objekt PmaAdo. Ten je vytvořen z předkonfigurace Předkonfigurace "PmaAdo - ADO databáze" a prohlížeč z Předkonfigurace "Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat přes rozhraní DtiOper".

Pracovní rozhraní mezi objekty tvoří metoda "DtiOper". Pomocí parametrů této metody jsou v Pmg objektech prohlížeče volány příslušné akce pro práci s tabulkou.
© MICROSYS, spol. s r.o.