Promotic

Przykład tabelkowego wyświetlenia danych bazodanowych przy pomocy obiektu PmaAdo

Przykład tabelkowo wyświetla dane zapisane w bazie danych przy pomocy obiektu PmaAdo.

- Ten przykład działa dla Webu.
- Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/Database/PmaAdo.


Przykład dostępu do tabeli bazy danych wykorzystuje obiekt PmaAdo. Ten jest stworzony z konfiguracji wstępnej Konfiguracja wstępna "PmaAdo - Baza danych ADO", przeglądarka zaś z Konfiguracja wstępna "Panel z tabelkową przeglądarką danych z możliwością edycji".

Roboczy interfejs pomiędzy obiektami tworzy metoda "DtiOper". Przy pomocy parametrów tej metody są w Pmg obiektach przeglądarki wołane konkretne akcje dla pracy z tabelą.
© MICROSYS, spol. s r.o.