Promotic

Przykłady pracy z aplikacją Calc oraz Writer

Aplikacja umożliwia zapis danych do aplikacji Calc oraz Writer.

- Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/Database/Excel/Panel3.


Folder Excel zawiera panel Panel3. Skryptowe metody przycisków znajdują się w karcie "Metody" obiektu PmaPanel o nazwie "WriteToCalc" oraz "WriteToWriter". Przy pomocy metody Add obiektu PmaSequencer wywołają metodę o zgodnej nazwie.

Każda z metod stworzy nowy plik odpowiedniego typu (test2.ods dla Calc oraz test2.odt dla Writer). Do niego zapiszą kilka wartości lub właściwości formatowania a następnie plik zapiszą.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.