Promotic

Przykład wykorzystania i podziału obszaru roboczego

Przykład demonstruje podział oraz otwarcie obszaru roboczego w innym obszarze roboczym.

- Ten przykład działa dla Webu.
- Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/Others/Workspace.


Obiekt Workspace zawiera podobiekty PmaPanel. Sam podział obszaru roboczego jest zdefiniowany w karcie "Ramki", gdzie niektóre ramki mają określoną wielkość w pikselach a następne w procentach. Panele WorkUpLeft1 oraz WorkUpLeft1 mają w karcie "Panel" w konfiguratorze "Wartość domyślna sFramePars" ustawiony "0". Taka kombinacja ustawienia umożliwia, by podczas zmiany rozmiaru okna aplikacji można było uzyskać wyglądu obszaru roboczego.
Do przełącznia pomiedzy panelami służy metoda Pm.CreateView. W czwartym parametrze tej metody jest określone w jakiej (nazwanej) ramce powinien się dany panel otworzyć.
© MICROSYS, spol. s r.o.