Promotic

Przykład wyświetlania wybranych trendowanych wartości w przeglądarce trendów

Przykład pokazuje, w jaki sposób można w panelu technologicznym zaznaczyć dowolne dane trendów a te następnie wyświetlić w przeglądarce trendów.

- Ten przykład nie działa dla Webu.
- Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/Trends/Technol.


Dane trendowane są emulowane w obiekcie Trend (obiekt typu PmaTrendGroup) w obiekcie Common (obiekt typu PmaFolder).
 
W obiekcie PmgButton (Przycisk jednostanowy) o nazwie "Trend" jest stworzona lista nazw zaznaczonych Pmg obiektów. Lista ta jest zgodna z nazwami trendowanych zmiennych w obiekcie Trend. Lista jest przekazana penelu PanelTrend, gdzie w zdarzeniu onStart obiektu PmgTrendViewer jest opracowane powiązanie z odpowiednimi trendowanymi zmiennymi oraz ich wyświetlenie.
© MICROSYS, spol. s r. o.