Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sada příkladů na použití modálních oken pro zadání různých typů hodnot

Příklad je vytvořen z předkonfigurace objektů aplikace Předkonfigurace "Obecné modální okno", Předkonfigurace "Okno pro zadávání datumu"...
 
- Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/AppExamples.
- Tento příklad je vytvořen a zpřístupněn pro Web.
- Ve stromu aplikace je umístěn: /Examples/PreCfg/Panel/Modal/ModalPanels
 
Příklady jsou vhodné zejména tam, je nutné do aplikace zadat nějaké specifikované (formulářové) hodnoty (string, index, číslo, datum, čas, barvu ...). Z obrazu ModalPanels lze příslušným tlačítkem vyvolat předkonfigurované modální okno, ve kterém lze editovat specifikované hodnoty. Ty jsou po potvrzení předány zpět tlačítku rodičovského obrazu a následně požadovanám způsobem zpracovány. Viz Jak pracovat s modálními okny.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice