Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sada příkladů na použití modálních oken pro zadání různých typů hodnot

Příklad se vytvoří z předkonfigurace objektů aplikace Předkonfigurace "Obecné modální okno", Předkonfigurace "Okno pro zadávání datumu"...
 
- Tento příklad je funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/PreCfg/Panel/Modal/ModalPanels
 
Příklady jsou vhodné zejména tam, kde je nutno do aplikace zadat nějaké specifikované (formulářové) hodnoty (text, index, číslo, datum, čas, barva, atd.).

Z obrazu ModalPanels lze příslušným tlačítkem otevřít předkonfigurované modální okno, ve kterém lze editovat specifikované hodnoty. Ty jsou po potvrzení předány zpět tlačítku rodičovského obrazu a následně požadovanám způsobem zpracovány. Viz Jak pracovat s modálními okny.


Historie:
Pm8.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice