Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklady na sestavy

- Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/AppExamples.
- Tento příklad je vytvořen a zpřístupněn pro Web.
 

Příklady projektantsky vytvořených sestav

Ve stromu aplikace je umístěn: /Examples/Reports
 

Příklady jsou koncipovány jako 4 samostatné objekty PmReport se vzory (zdrojové HTML soubory) umístěné ve složce Resource tohoto příkladu.

Zdrojové HTML soubory jsou v objektu PmReport určené v konfigurátoru Zdrojový soubor se vzorem sestavy. V události PmReport.onReportRequest je realizována případná emulace dat pro zdojový soubor a příkazy SetKeyValue modifikující tágy ve zdrojových souborech.

Syntaxe obsahu zdrojových souborů je popsána v Popis zdrojového souboru objektu PmReport.

 
- Report2: Příklad na použití jednoduchého cyklu

Pro tento příklad jsou emulovaná data zpracována v Pm:Cycle... - Příkaz pro jednofázové rozmnožení textu (jednoduchý cyklus) použitém v tabulce vzoru.

- Report3: Příklad na použití složeného cyklu

Pro tento příklad jsou emulovaná data zpracována v Pm:CyclePage... / Pm:CycleLine... - Příkaz pro dvoufázové rozmnožení textu (dvojitý cyklus) použitém v tabulce vzoru. Ve vzoru jsou rovněž použity vytvářené parametry cyklu pro číslování řádků, tabulek, ...

- Daily Report: Příklad vzorového protokolu

Příklad demonstruje praktické použití objektu PmReport pro zobrazení nějakého technologické přehledu. Pro tisk je přehled požadovaným způsobem rozdělen na jednotlivé stránky, které jsou opatřeny logem firmy.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice