Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklady na sestavy

- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/Reports
- Tento příklad je funkční pro Web.


Příklady na sestavy z předkonfigurace

Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/PreCfg/Report
 
Tato sada příkladů vychází z předkonfigurace objektu PmaReport. V události onReportRequest bylo pouze upraveno případné napojení na zdrojová data.

Příklady projektantsky vytvořených sestav

Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/Reports
 
Příklady jsou koncipovány jako 4 samostatné objekty PmaReport se vzory (zdrojové HTML soubory) umístěné ve složce Resource tohoto příkladu.
Zdrojové HTML soubory jsou v objektu PmaReport určené v konfigurátoru "Zdrojový soubor se vzorem sestavy". V události PmaReport.onReportRequest je realizována případná emulace dat pro zdojový soubor a příkazy SetKeyValue modifikující tágy ve zdrojových souborech.
Syntaxe obsahu zdrojových souborů je popsána v Popis zdrojového souboru objektu PmaReport.
 
- Report2: Příklad na použití jednoduchého cyklu
Pro tento příklad jsou emulovaná data zpracována v Pm:Cycle... - Příkaz pro jednofázové rozmnožení textu (jednoduchý cyklus) použitém v tabulce vzoru.
- Report3: Příklad na použití složeného cyklu
Pro tento příklad jsou emulovaná data zpracována v Pm:CyclePage... / Pm:CycleLine... - Příkaz pro dvoufázové rozmnožení textu (dvojitý cyklus) použitém v tabulce vzoru. Ve vzoru jsou také použity vytvářené parametry cyklu pro číslování řádků, tabulek, ...
- Daily Report: Příklad vzorového protokolu
Příklad demonstruje praktické použití objektu PmaReport pro zobrazení nějakého technologické přehledu. Pro tisk je přehled požadovaným způsobem rozdělen na jednotlivé stránky, které jsou opatřeny logem firmy.

Historie:
Pm8.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice