Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na úpravy průběhu topné křivky

Příklad je vytvořen z předkonfigurace objektů aplikace Předkonfigurace "Topná křivka - prohlížení a nastavení".
 
- Tento příklad je funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/PreCfg/Panel/Exam_HeatCurve
 
Obraz plní funkci pro prohlížení a grafickou editaci průběhu topné křivky v závislosti na venkovní teplotě. Podle zvoleného režimu umožní posun, přidání nebo mazání jednotlivých zlomových bodů křivky. Pro uložení konfigurace je použita metoda obrazu SaveData a pro načtení ReadData. Obě tyto metody lze upravit tak, aby byla načítána a ukládána data tak jak je v aplikaci požadováno.

Historie:
Pm8.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice