Promotic

Příklad na úpravy průběhu topné křivky

Příklad se vytvoří z předkonfigurace objektů aplikace Předkonfigurace "Topná křivka - prohlížení a nastavení".

- Tento příklad je funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/PreCfg/Panel/Exam_HeatCurve.


Obraz slouží pro prohlížení a grafickou editaci průběhu topné křivky v závislosti na venkovní teplotě. Podle zvoleného režimu umožňuje posun, přidání nebo mazání jednotlivých zlomových bodů křivky. Pro uložení konfigurace je použita metoda obrazu SaveData a pro načtení ReadData. Obě tyto metody lze upravit tak, aby byla načítána a ukládána data tak jak je v aplikaci požadováno.
© MICROSYS, spol. s r.o.