Promotic

Rámy - karta objektu PmaWorkspace

Popis:
Definice rozložení rámů v pracovní ploše.
Pracovní plocha je základní okno, jehož klientská oblast je reprezentována kořenovým rámem s identifikátorem MainFrame. Velikost kořenového rámu je tedy určena velikostí okna pracovní plochy.
Každý rám (včetně kořenového rámu) lze v této kartě rozdělit na libovolné množství podrámů buď vodorovně nebo svisle.
Každý vzniklý podrám lze dále rozdělit na libovolné množství dalších podrámů.
Vzniká tedy hierarchická struktura rámů, kdy každý rám má svého rodiče (s výjímkou kořenového rámu) a může obsahovat své podrámy v mnoha úrovních. Tuto hierarchickou strukturu rámů lze editovat konfigurátorem.
Konfigurátory:
Seznam rámůEditovatelný hierarchický seznam rámů.
Tlačítka:
NovýOtevře konfigurační okno, ve kterém lze přidat nový rám do vybrané hierarchické úrovně.
EditaceOtevře konfigurační okno, ve kterém lze editovat označený rám.
SmazatSmaže označený rám
Nahoru/DolůLze libovolně měnit pořadí rámů.
Po stisknutí tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves Alt+šipka nahoru/šipka dolů.
Konfigurátory:
IdentifikátorTextový identifikátor rámu. Identifikátor musí být jedinečný v objektu PmaWorkspace.
Na konkrétní rám se ostatní metody a konfigurátory odkazují pomocí tohoto identifikátoru (viz například údaj "target" v parametru sFramePars metody CreateView).
Tento identifikátor nesmí mít hodnoty "blank" a "self" a nesmí začínat znakem "podtržítko".
Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo nebo podtržítko.
Typ rámuTyp rámu z hlediska obsažených podrámů.
Simple - neobsahuje žádné podrámy - Pouze do tohoto rámu se budou zobrazovat prohlížeče komponent.
Horizontal - podrámy umístěny vodorovně (vedle sebe) - Tento rám je určen pro definici podrámů vodorovně umístěných.
Vertical - podrámy umístěny svisle (pod sebou) - Tento rám je určen pro definici podrámů svisle umístěných.
Typ okrajeUrčuje způsob zvýraznění okraje rámu, sloužící k optickému odlišení sousedních rámů od sebe navzájem.
Plocha pro zobrazovaný prohlížeč v rámu je o případný okraj menší. Má smysl pouze pro rámy typu Simple, určené k zobrazovaní prohlížečů.
None - žádný okraj - Rám je zcela bez jakéhokoliv zvýrazněného okraje a bez jakéhokoliv optického odlišení od sousedních rámů.
Inset - efekt zanoření - Rám je opatřen okrajem, vytvářející dojem, že je obsah rámu zapuštěna pod úroveň okolí. Okraj má šířku 2 pixely.
Prohlížeč komponentyCesta k objektu, který představuje prohlížeč komponenty (cesta k objektu PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup, ...), který bude v tomto rámu po prvním otevření pracovní plochy.
Změnu prohlížeče v tomto rámu lze pak provést metodou Pm.CreateView.
Má smysl pouze pro rámy typu Simple, určené k zobrazovaní prohlížečů.
Výchozí hodnota ParamsDodatečné parametry pro otevíraný prohlížeč komponenty.
Obdoba tohoto parametru je parametr sViewPars v metodách CreateView. Například objekt PmaPanel s parametry Pmg objektů (např. "pars:{boiler:5;}").
- Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
- Má smysl pouze pro rámy typu Simple, určené k zobrazovaní prohlížečů.
- Text v tomto konfigurátoru se zadává bez uvozovek (bez počátečního a koncového znaku ").
Velikost rámu
Typ velikosti rámuVelikost rámu. Lze zadávat relativně (* nebo v procentech) nebo absolutně (v pixelech).
Npx - Absolutní velikost rámu (v pixelech) - Například 50px nebo 50.
N% - Relativní velikost rámu (v procentech) - Relativní velikost rámu zadaná v procentech z velikosti rodičovského rámu, zmenšeného o velikosti ostatních rámů s absolutními velikostmi. Například 25%.
* - Dostupný zbytek velikosti rodičovského rámu - (hvězdička) Celý dostupný zbytek (nebo jeho poměrná část, je-li takových rámů více).
Od velikosti rodičovského rámu se odečtou velikosti ostatních rámů s absolutními nebo relativními velikostmi.
Zbývající velikost si rozdělí všechny rámy stejné úrovně, které požadují zbytkovou velikost.
Velikost rámuSlouží pro zadání hodnoty absolutní velikosti rámu v pixelech nebo relativní velikosti rámu v procentech.
Minimální šířka (px)Minimální šířka rámu (v pixelech).
Nazadává se pokud konfigurátor "Typ velikosti rámu" je zadán absolutně (v pixelech).
Pokud není nastaveno, pak lze při zmenšování pracovní plochy zmenšovat rám až na nulovou velikost.

Minimální velikost lze zadat v každém rámu, lze je však také nastavit celkově v kořenovém rámu (v hlavním rámu s identifikátorem MainFrame) a to zvlášť pro lokální a Web aplikaci.

Nastavit minimální velikosti ("Minimální šířka" nebo "Minimální výška") je důležité například při zobrazování pracovní plochy na Webu na malých zobrazovacích zařízeních (mobily Android ...).
Tato zařízení totiž jinak zobrazí pracovní plochu v malé velikosti (tak, aby se vešla na malý display), nelze ji pak zvětšit a špatně se skroluje v malých rámech.
Pro tyto případy je doporučeno nastavit minimální velikosti na hodnoty předpokládých rozměrů zobrazených obrazů (např. podle konfigurátorů Šířka obrazu / Výška obrazu zobrazeného objektu PmaPanel).
Minimální výška (px)Minimální výška rámu (v pixelech).
Nazadává se pokud konfigurátor "Typ velikosti rámu" je zadán absolutně (v pixelech).
Pokud není nastaveno, pak lze při zmenšování pracovní plochy zmenšovat rám až na nulovou velikost.

Minimální velikost lze zadat v každém rámu, lze je však také nastavit celkově v kořenovém rámu (v hlavním rámu s identifikátorem MainFrame) a to zvlášť pro lokální a Web aplikaci.

Nastavit minimální velikosti ("Minimální šířka" nebo "Minimální výška") je důležité například při zobrazování pracovní plochy na Webu na malých zobrazovacích zařízeních (mobily Android ...).
Tato zařízení totiž jinak zobrazí pracovní plochu v malé velikosti (tak, aby se vešla na malý display), nelze ji pak zvětšit a špatně se skroluje v malých rámech.
Pro tyto případy je doporučeno nastavit minimální velikosti na hodnoty předpokládých rozměrů zobrazených obrazů (např. podle konfigurátorů Šířka obrazu / Výška obrazu zobrazeného objektu PmaPanel).
© MICROSYS, spol. s r.o.