Update cookies preferences
Promotic

GetViewInfo - metoda objektu PmaWorkspace

Popis:
Vrací informace o prohlížeči v daném rámu.
Syntaxe:
Array GetViewInfo(String sFrameId)
Parametry:
sFrameId(String) Identifikátor rámu pro získání informací o otevřeném prohlížeči. Viz konfigurátor "Identifikátor" v konfiguraci rámu.
Vrácená hodnota:
Metoda vrací 1-rozměrné pole (objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript) tří hodnot typu String.
Tyto tři řetězce představují hodnoty parametrů sObjectPath, sOptions a sParams, použité při otevření prohlížeče v daném rámu metodou CreateView.
Pokud není v daném rámu otevřený žádný prohlížeč, pak metoda vrací tři prázdné řetězce.
Pokud neexistuje rám s daným identifikátorem, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).
Poznámka:
Znalost hodnoty parametrů sObjectPath, sOptions a sParams otevřeného prohlížeče umožňuje:
1) Zjistit, který prohlížeč je v daném rámu právě otevřený (uplatní se zde především hodnota sObjectPath).
2) Zapamatováním všech tří hodnot lze potom později znova, metodou CreateView otevřít tentýž prohlížeč.
Viz také:
Příklad:
Získá informace o právě otevřeném prohlížeči v rámu "main".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aInf = oWorkspace.GetViewInfo("main");
var sObjectPath = aInf.GetItem(0);
var sOptions = aInf.GetItem(1);
var sParams = aInf.GetItem(2);
© MICROSYS, spol. s r.o.