Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetViewInfo - metoda objektu PmaWorkspace

Popis:
Získá informace o prohlížeči v daném rámci..
Syntaxe:
Array GetViewInfo(String sFrameId)
Parametry:
sFrameId(String) Identifikátor rámce pro získání informací o otevřeném prohlížeči. Viz konfigurátor "Identifikátor" v konfiguraci rámce.
Vrácená hodnota:
Metoda vrací 1-rozměrné pole tří hodnot typu String. Tyto tři řetězce představují hodnoty parametrů sObjectPath, sOptions a sParams, použité při otevření prohlížeče v daném rámci metodou OpenView.

Pokud není v daném rámci otevřený žádný prohlížeč, pak metoda vrací tři prázdné řetězce.

Pokud neexistuje rámec s daným identifikátorem, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).

Poznámka:
Znalost hodnoty parametrů sObjectPath, sOptions a sParams otevřeného prohlížeče umožňuje:
1) Zjistit, který prohlížeč je v daném rámci právě otevřený (uplatní se zde především hodnota sObjectPath).
2) Zapamatováním všech tří hodnot lze potom později znova, metodou OpenView otevřít tentýž prohlížeč.
Příklad:
Získá informace o právě otevřeném prohlížeči v rámci "main".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aInf = oWorkspace.GetViewInfo("main");
var sObjectPath = aInf.GetItem(0);
var sOptions = aInf.GetItem(1);
var sParams = aInf.GetItem(2);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice