Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetState - metoda objektu PmAlarmItem

Popis:
Změna stavu alarm položky zadáním požadovaného nového stavu.
Syntaxe:
Empty SetState(Long nState)
Poznámka:
Změna stavu se interně provádí automatickým voláním metod Activate, Inactivate a Acknowledge tak, aby alarm položka dosáhla požadovaného nového stavu.
V některých případech se dá ze stávajícího stavu do stavu žádaného přejít přímo, zavoláním jedné ze tří uvedených metod. V jiných případech nelze přejít ze stavu do stavu přímo, musí se interně zavolat některé z uvedených metod i vícekrát, a alarm položka musí projít několika jinými stavy, než se dostane do žádaného stavu.
Alarmní položka ve stavu "neaktivní kvitovaný (zelený)" se může dostat do stavu "aktivní nekvitovaný (červený)" přímo voláním metody Activate.
Alarmní položka ve stavu "aktivní kvitovaný (žlutý)" se může dostat do stavu "neaktivní nekvitovaný (modrý)" postupným voláním metod Inactivate ("neaktivní kvitovaný (zelený)"), Activate ("aktivní nekvitovaný (červený)") a nakonec Inactivate ("neaktivní nekvitovaný (modrý)").
V historii alarmů se projeví skutečná posloupnost postupně volaných metod.

Tato metoda lze použít zejména v případě, že vlastní alarmy jsou implementovany mimo PROMOTIC (např. v PLC automatu) a PROMOTIC se používá k jejich vizualizaci. Pomocí události onUserItemAction lze zachytit i kvitaci těchto alarmů s tím, že kvitace v systému PROMOTIC se potlačí a informace o kvitaci se namísto toho odešle do systému zodpovědného za alarmy (např. do PLC automatu).
Metoda je synchronní, to znamená, že alarmní subsystém ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie alarmů/eventů je asynchronní, to znamená, že tato metoda předá alarmnímu subsystému požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a alarmní subsystém jej později vykoná.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
oAlItem.SetState(3);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice