Promotic

SetState - metoda objektu PmAlarmItem

Popis:
Změna stavu alarm položky zadáním požadovaného nového stavu.
Syntaxe:
Empty SetState(Long nState)
Poznámka:
Změna stavu se interně provádí automatickým voláním metod Activate, Inactivate a Acknowledge tak, aby alarm položka dosáhla požadovaného nového stavu.
V některých případech se dá ze stávajícího stavu do stavu žádaného přejít přímo, voláním jedné ze tří uvedených metod. V jiných případech nelze přejít ze stavu do stavu přímo, musí se interně zavolat některé z uvedených metod i vícekrát, a alarm položka musí projít několika jinými stavy, než se dostane do žádaného stavu.
Alarm ve stavu "neaktivní kvitovaný (zelený)" se může dostat do stavu "aktivní nekvitovaný (červený)" přímo voláním metody Activate.
Alarm ve stavu "aktivní kvitovaný (žlutý)" se může dostat do stavu "neaktivní nekvitovaný (modrý)" postupným voláním metod Inactivate ("neaktivní kvitovaný (zelený)"), Activate ("aktivní nekvitovaný (červený)") a nakonec Inactivate ("neaktivní nekvitovaný (modrý)").
V historii alarmů se projeví skutečná posloupnost postupně volaných metod.

Tato metoda lze použít zejména v případě, že vlastní alarmy jsou implementovany mimo PROMOTIC (např. v PLC automatu) a PROMOTIC se používá k jejich vizualizaci. Pomocí události onUserItemAction lze zachytit i kvitaci těchto alarmů s tím, že kvitace v systému PROMOTIC se potlačí a informace o kvitaci se místo toho odešle do systému zodpovědného za alarmy (např. do PLC automatu).
Metoda je synchronní, to znamená, že subsystém alarmů ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie alarmů je asynchronní, to znamená, že tato metoda předá subsystému alarmů požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a subsystém alarmů ho později vykoná.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Teplota");
oAlItem.SetState(3);
© MICROSYS, spol. s r.o.