Promotic

Alarm položka - konfigurační okno

Popis:
Konfigurátory alarm položky.
Umožňuje nakonfigurovat alarm položku již ve vývojovém prostředí. Výhodou je, že skupina alarmů o takovéto položce ví od startu aplikace a dochází pouze ke změně stavu alarm položky.
Konfigurátory:
IdentifikátorJednoznačný textový identifikátor položky ve skupině, který umožňuje odkazování na alarm položku v kódu aplikace.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmItem.Id.
Slouží například v metodě PmaAlarmGroup.Item pro získání reference na příslušnou položku. Do dat se implicitně neukládá (povoluje se v kartě "Uložení"). Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Zdroj (source)Text, určující logické umístění alarm položky v technologii.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmItem.Source.
Slouží v prohlížeči alarmů koncovým uživatelem k filtrování položek podle zdroje. To znamená, že umožňuje zobrazit pouze ty alarm položky skupiny, které odpovídají zadanému zdroji.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.
Popis (desc)Vlastní popis alarm položky.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmItem.Description.
Hlavní text položky, který uvidí koncový uživatel v prohlížeči alarmů.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.
PrioritaPriorita alarm položky.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Priority.
0 = nízká
1
2
3
4
5 = střední
6
7
8
9
10 = vysoká
Typ deaktivaceKonfigurátor určuje chování alarm položky při deaktivaci metodou PmAlarmItem.Inactivate.
0 = automatická deaktivace již při aktivaci - Deaktivace nic neudělá, alarm položka je vždy neaktivní.
1 = prostá deaktivace - Deaktivace provede pouze deaktivaci položky, alarm položka se stane neaktivní.
2 = při deaktivaci i automatická kvitace - Deaktivace provede deaktivaci položky spolu s automatickou kvitací. Alarm položka se stane neaktivní, kvitovaná.
Typ kvitaceKonfigurátor určuje chování alarm položky po kvitaci v prohlížeči stavů alarmů nebo metodou PmAlarmItem.Acknowledge.
0 = automatická kvitace již při aktivaci - Kvitace nic neudělá. Alarm položka je vždy kvitovaná.
1 = prostá kvitace - Kvitace provede pouze kvitaci, alarm položka se stane kvitovanou.
2 = po kvitaci i automatická deaktivace - Kvitace provede kvitaci spolu s automatickou deaktivací. Alarm položka se stane neaktivní, kvitovaná.
Zpoždění aktivace [sec]Konfigurátor určuje zpoždění aktivace alarmu v sekundách. Hodnota 0 znamená, že k aktivaci dochází okamžitě. Pokud hodnota je větší než 0, pak aktivace alarmu způsobí uvedení alarmu do stavu podezření na aktivaci, kdy se interně začne odpočítavat čas zpoždění aktivace. K aktivaci alarmu dojde automaticky po uplynutí času zpoždění. Jako čas vzniku alarmu bude uveden původní čas, kdy se alarm dostal do stavu podezření (nebo čas zadaný v parametru tTimeOn). Pokud alarm je ve stavu podezření na aktivaci, pak další aktivace nic neudělá, ale deaktivace okamžitě zruší stav podezření na aktivaci. Vlastní podezření ještě není změna stavu alarmu a podezření není v současnosti zobrazeno v prohlížeči alarmů stavů ani historie. Takže o nepotvrzeném podezření není v historii žádný záznam.
Tímto způsobem lze snadno zamezit zbytečnému vzniku/zániku alarmů vlivem občasných výkyvů hodnot sledované proměnné, například vlivem rušení nebo poruchy komunikace. Také lze tímto způsobem implementovat alarmy pro akce s 'timeoutem', kdy před začátkem takovéto akce se aktivuje alarm se zpožděnou aktivací a při detekci úspěšného dokončení akce se alarm deaktivuje. Pokud ve stanoveném čase nedojde k úspěšnému ukončení akce, pak alarm v podezření ve stanoveném čase automaticky vznikne.
Zpoždění deaktivace [sec]Konfigurátor určuje zpoždění deaktivace alarmu v sekundách. Hodnota 0 znamená, že k deaktivaci dochází okamžitě. Pokud hodnota je větší než 0, pak deaktivace alarmu způsobí uvedení alarmu do stavu podezření na deaktivaci, kdy se interně začne odpočítavat čas zpoždění deaktivace. K deaktivaci alarmu dojde automaticky po uplynutí času zpoždění. Jako čas zániku alarmu bude uveden původní čas, kdy se alarm dostal do stavu podezření (nebo čas zadaný v parametru tTimeOff). Pokud alarm je ve stavu podezření na deaktivaci, pak další deaktivace nic neudělá, ale aktivace okamžitě zruší stav podezření na deaktivaci. Vlastní podezření ještě není změna stavu alarmu a podezření není v současnosti zobrazeno v prohlížeči alarmů stavu ani historie. Takže o nepotvrzeném podezření není v historii žádný záznam.
PovolenPovolení/zákaz změny stavu alarm položky ve spuštěné aplikaci.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmItem.Enabled.
Vzor pro dynamicky vytvářené položkyAlarm položka pouze pro vývojové prostředí, slouží jako vzor pro vytváření dynamických alarm položek ve spuštěné aplikaci. Viz: PmaAlarmGroup.RegisterNew a PmaAlarmGroup.ActivateNew.
Smazat neaktivní kvitované (zelené)Pokud je Ano, pak alarm položka bude smazána ze seznamu pokud se stane zároveň neaktivní a kvitovaná. Pro alarmy viz stav neaktivní kvitovaný (zelený). Má smysl jenom u vzoru pro dynamicky vytvářené alarm položky.
Podle rodiče - Hodnota není lokálně nastavena. Převezme se nastavení z PmaAlarmGroup skupiny Smazat neaktivní kvitované (zelené) (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky).
Ne - Neaktivní kvitované (zelené) alarmy nebudou smazány a budou existovat i nadále. Upozornění! U dynamických alarm položek pak může dojít k neomezenému nárustu jejich počtu.
Ano - Neaktivní kvitované (zelené) alarmy budou smazány a přestanou existovat. Zejména vhodné pro dynamicky vytvářené alarmy, které se opakovaně generují metodou PmaAlarmGroup.ActivateNew.
Zvuková signalizaceZpůsob zvukové indikace stavu alarm položek.
Podle rodiče - Hodnota není lokálně nastavena, převezme se z nastavení konfigurátoru "Zvuková signalizace" v objektu PmaAlarmGroup.
0 = bez zvuku
1 = zvuk přestane po kvitaci nebo deaktivaci
2 = zvuk přestane po kvitaci a deaktivaci
3 = zvuk přestane po kvitaci
Parametry zvukuParametry zvuku určující jak bude zvuk přehrán (platí pouze pro sound server). Je to text ve formátu KeyVal. Například "file:#pmres:Sound/alarm01.wav;repeat:5;delay:2.5;".
Pro výběr zvuku včetně nastavení parametrů lze otevřít konfigurační okno "Parametry zvuku" (umožňuje zvuk i přehrát).
file:xx; - Zvukový soubor. Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Soubory typu *.wav jsou ve složce \Promotic\PmVXXYY\Resource\Sound. Odkaz na ně je například: "#pmres:Sound/alarm01.wav".
Projektant může vytvořit vlastní soubory a umístit je do složky aplikačních zdrojů (viz konfigurátor "Cesty k systémovým složkám") a pak odkaz na ně je například: "#appres:MySound1.wav".
repeat:xx; - Počet opakování zvuku (-1 = neomezeno, přednastaveno).
delay:xx; - Zpoždění při opakování zvuku v sekundách (např. delay:0.5;). Zpoždění je minimální doba mezi koncem předchozího a začátkem následujícího přehrávání téhož zvuku. Zpoždění může být větší, pokud je mezitím přehráván jiný zvuk (musí se čekat na jeho konec), nebo jsou ve frontě další zvuky s vyšší prioritou.
Výchozí hodnota je delay:0;.

Historie:
Pm9.00.02: Změna hodnot v konfigurátoru "Priorita" z trojice hodnot 0,5,10 na rozsah hodnot 0-10.
© MICROSYS, spol. s r.o.