Promotic

Parametry zvuku - konfigurační okno

Popis:
Umožňuje konfiguraci zvuku pro přehrání ve zvukovém serveru systému PROMOTIC.
Kromě vlastního zvukového souboru k přehrání lze konfigurovat i některé další parametry.
Zvuky se přehrávají prostředky OS Windows na zvukové kartě počítače.
Hlasitost se nastavuje v OS Windows v mixéru zvuků.
Konfigurátory:
Zvukový souborZvukový soubor WAV.
Jakmile se soubor jednou začne přehrávat, tak se musí dohrát do konce, a proto je doporučeno používání raději časově krátkých souborů s nastaveným opakováním, před přehráváním časově dlouhých souborů.
Počet opakování zvuku (-1 = neomezeno)Počet opakování přehrávání zvuku.
Umožňuje nastavit přehrávání zvuku zadaný počet krát nebo v nekonečné smyčce.
Zpoždění při opakování zvuku [s]Zpoždění při opakování zvuku v sekundách.
Jde o zpoždění mezi opakováním zvuku.
Má smysl až při opakování, první přehrání nastává ihned.
Přehrát soubor jednouPřehraje přímo zadaný zvuk, nezávisle na ostatní nastavení (počet opakování, zpoždění, atd.).
Přehrát/Zastavit nakonfigurovaný zvukSpustí/zastaví přehrávání nakonfigurovaného zvuku včetně opakování, zpoždění, atd.
Přehrávaní nakonfigurovaného zvuku je ukončeno i při opuštění okna.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.