Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeOn - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Čas aktivace.
Syntaxe:
Date TimeOn
Volání:
oAlItem.TimeOn
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
- PmAlarmItem.TimeOff (vlastnost)
- PmAlarmItem.TimeAck (vlastnost)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice