Promotic

Pokyny pro instalaci systému PROMOTIC 8.2 a 8.3

Podporované platformy: OS Windows 10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-19Server. Viz Novinky systému PROMOTIC.
Pro OS Windows XP instalace systému PROMOTIC od verze Pm8.3.0 vyžaduje vyšší verzi Windows Installeru 4.5
V dodávce systému PROMOTIC jsou distribuovány všechny komponenty uvedené v ceníku. Všechny komponenty jsou dostupné také v Demo/Freeware režimu. Pro časově neomezené korektní použití komponent u projektů větších než 30 proměnných je nutno zakoupit licence.

Viz také :

Před prvním provedením downloadu doporučujeme pozorně přečíst následující návod.

Poznámka: Číslo verze systému PROMOTIC:
Systém PROMOTIC je autory dále zdokonalován. Každá nová verze PROMOTIC je určena číslem (to je důležité znát například při pozdějších aktualizacích novějšími verzemi, při technických dotazech, atd.). Verze PROMOTIC je označována takto:
Promotic8.XX.YY - kde "XX" je číslo verze a "YY" je číslo upgrade dané verze (např. "Promotic8.3.32")


PRVNÍ instalace systému PROMOTIC 8

S oprávněním Spustit jako správce spusťte soubor instalace Promotic8xxyy.msi a dále postupujte podle pokynů instalačního programu.

Upgrade počítače s již nainstalovanou starší verzí systému PROMOTIC 8

S oprávněním Spustit jako správce spusťte soubor instalace Promotic8xxyy.msi. Instalační program rozpozná, že na počítači byla nainstalována předchozí verze a údaje o ní zobrazí v okně. Pokračováním instalace se automaticky provede upgrade předchozí verze.
V některých případech může být nutno nejprve odinstalovat předchozí verzi PROMOTIC a pak teprve instalovat nasledující (tuto situaci taktéž detekuje instalační program).

Přechod mezi verzemi PROMOTIC 6 nebo 7 na PROMOTIC 8

Instalace verze PROMOTIC 8 rozpozná že je na počítači nainstalovaná některá z předchozích verzí PROMOTIC 6 nebo 7 a v okně nabídne tato dvě možná řešení:
1) ukončit spuštěnou instalaci, odinstalovat minulou verzi a instalaci spustit znovu
2) nebo novou instalaci PROMOTIC 8 nainstalovat do jiné instalační složky (např. C:\Pm8).

Odinstalování systému PROMOTIC 8

V OS Windows v nabídce "Start/Nastavení/Ovládací panely" (může být odlišné podle verze OS Windows) vyberte "Přidat nebo ubrat programy". Tam v seznamu instalovaných programů vyberte položku PROMOTIC8 a stiskněte potvrzující tlačítko. Instalační program pak zobrazí okno ve kterém vyberte a potvrďte požadovanou volbu.
Poznámka: Při odinstalaci může (ve vyjímečných případech) vyskočit okno s upozorněním, že některý se souborů ActiveX nelze odstranit z registru Windows. Toto upozornění je vyvoláno, pokud složka původní instalace byla smazána, přejmenována nebo jmenovaný soubor ActiveX byl smazán, přemístěn, upgradován nebo registrován jinak než pomocí instalačního programu. Upozornění lze stornovat bez následků na funkčnost OS Windows.

Spouštění instalace s parametry

Instalace systému PROMOTIC používá služeb Windows Instaler (msiexec.exe). Proto lze instalaci nebo odinstalaci spouštět také s parametrem(y), které Windows Instaler podporuje.
Například parametr /quiet spustí bezobslužnou skrytou instalaci do výchozí složky instalace. Tedy do: ?:\Program Files\Promotic pro 32-bit OS Windows a ?:\Program Files (x86)\Promotic pro 64-bit OS Windows.
Syntaxe: Promotic8xxyy.msi /quiet
Úplný seznam parametrů lze získat dotazem: msiexec /help

Možné problémy s instalací

Problém s instalací přes Vzdálenou plochu Windows (Remote Desktop) Součástí instalace systému PROMOTIC je také instalace ovladače Hardwarový (USB) licenční klíč. Protože přístup k HW prostředkům serveru je v tomto režimu omezen, je nutno tuto instalaci provést lokálně. Viz: Systém PROMOTIC a vzdálená plocha Windows (RDP).

Tipy a doporučení

Začínajícím projektantům doporučujeme při seznamování se systémem PROMOTIC následující postup:
- Pro začínající uživatele jsou k dispozici výuková videa a individuální školení.
- Při práci se systémem využívejte zabudovanou on-line dokumentaci PROMOTIC (kontextová nápověda - lze otevřít klávesou F1).
- Na Vaše případné dotazy Vám rádi odpovíme.

Historie:
Pm8.03.25: Opravená chyba: Instalace nefungovala pro OS Windows XP (chyba od verze Pm8.3.24).
Navigace:
 
 
- Pokyny pro instalaci systému PROMOTIC 8.2 a 8.3
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.