Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "PmInmat66 - Zestaw komunikacji z danymi i panelem dla mierniki ciepła INMAT"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmInmat66 - Driver do komunikacji z miernikami ciepła INMAT66/51.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Komunikacja / Inmat miernik".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmFolder lub PmRoot.

 
- Konfiguracja wstępna wytworzy obiekt typu PmFolder zawierający obiekty PmPanel, PmData, PmComm z obiektami podrzędnymi PmCommMsg.
- Konfiguracja wstępna nie jest wytworzona tak, żeby działała również jako Web panel.
- Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do jej funkcjonowania nie jest konieczny.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie obiektowym aplikacji. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "CommInmat66"

Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.

Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort. Wartość można stwierdzić metodą GetProtParam(""SerPort"").

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy.

Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można następnie wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmComm.OpenPort).
Modem - Obiekt jest przeznaczony do transmisji poprzez łącze komutowane (za pośrednictwem obiektu PmModem). Port szeregowy jest przzydzialany przy pomocy metody PmModem.SetPmComm lub konfiguratoru Obiekt PmComm w obiekcie PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).

Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeden PmComm komunikuje się poprzez COM1, to następny PmComm może komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3,..) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.

Adres PLCPo wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej będzie w zakładce PmData > Dane w ten sposób ustawiona zmienna PlcAddr.
Navigacja:
 
 
- PmInmat66 - Zestaw komunikacji z danymi i panelem dla mierniki ciepła INMAT
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice