Promotic

Konfiguracja wstępna "PmModbusMr - JUMO dTRON (Modbus RTU) - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Urządzenie JUMO dTRON jest przeznaczone do pomiaru oraz regulacji temperatury. Aplikacja PROMOTIC komunikuje z urządzeniem przy pomocy drivera komunikacyjnego PmModbusMr po RS485 po łączu szeregowym komputera.

Połączenie urządzenia może być podłączone po łączu szeregowym komputera (RS232) korzystając z konwertera RS485/RS232. Sposób podłączenia jest opisany w dokumentacji producenta.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / Modbus".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekt PmaComm z podobiektem PmaCommGroup i następujące obiekty: PmaPanel, PmaData.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.
- Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do funkcjonowania komunikacji nie jest konieczny.


W obiekcie PmaComm o nazwie "Comm" są ustawione parametry komunikacji (Port szeregowy, Prędkość transmisji ...).
Obiekt PmaCommGroup o nazwie "data" posiada w karcie "Parametry" zdefiniowane Parametry specjalne (patrz PmModbusMr - Driver do komunikacji poprzez protokół Modbus Master). W karcie "Dane" pozycje są importowane przy pomocy rozszerzenia danych pozycji zdefiniowanych w obiekcie PmaData (patrz ExtComm). Pojedyńcze Dane swoim opisem są odpowiednikiem nazw parametrów określonych w opisie protokołu producenta.

Obiekt PmaTrendGroup o nazwie "Trend" ma w konfiguratorze "Typ zapisu" ustawione zapisywanie trendowanych danych do Database dBase backups. Zmienne dla obiektu PmaTrendGroup są zdefiniowane w obiekcie PmaData przy pomocy ExtTrend.

Częścią składową konfiguracji wstępnej jest również obiekt PmaTrendGroup, który ma dane połączone przez ExtComm z obiektu PmaData. W panelu (obiekt PmaPanel) jest wyświetlona diagnostyka komunikacji, podgląd wartości bieżących oraz sterowanie wymaganej temperatury przy pomocy obiektu PmgSliderBox. Zawiera również przeglądarkę trendów z podglądem bieżącej oraz wymaganej wartości temperatury.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Comm_dTRON"
Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.
Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort.
Wartość można stwierdzić przy pomocy metody GetProtParam("SerPort").
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).
Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmaComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeżeli jeden obiekt PmaComm komunikuje się poprzez COM1, wtedy następny obiekt PmaComm potrafi komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3, ...) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.
Prędkość transmisji(Baud rate) Wybór szybkości komunikacji w bodach (bps, bit per second).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BaudRate.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Prędkość transmisji" zostanie ustawiony na daną wartość.
110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Domyślny adres urządzeniaAdres urządzenia w sieci Modbus. Patrz:Domyślny adres urządzenia
Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
Nawigacja:
 
 
- PmModbusMr - JUMO dTRON (Modbus RTU) - Zestaw komunikacji z danymi i panelem
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.