Promotic

Konfiguracja wstępna "PmModbusMr - ADAM moduły (Modbus TCP/IP) - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Komunikacja poprzez protokół Modbus TCP/IP z urządzeniem ADAM.

Konfiguracja wstępna wytworzy dane dla odpowiedniej ilości analogowych (maks. 8) oraz cyfrowych wejść (maks. 8) oraz wyjść (maks. 8) i wyświetli ich stan w panelu. To umożliwia definiować żądaną ilość danych dla konkretnego podłączonego urządzenia.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / Modbus".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekt PmaComm z podobiektem PmaCommGroup i następujące obiekty: PmaPanel, PmaData.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.
- Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do funkcjonowania komunikacji nie jest konieczny.


W obiekcie PmaComm o nazwie "Comm" są ustawione parametry komunikacji (Adres sieciowy, ...).
Obiekt PmaCommGroup o nazwie "data" posiada w karcie "Parametry" zdefiniowane Parametry specjalne (patrz PmModbusMr - Driver do komunikacji poprzez protokół Modbus Master). W karcie "Dane" pozycje są importowane przy pomocy rozszerzenia danych pozycji zdefiniowanych w obiekcie PmaData (patrz ExtComm). Pojedyńcze Dane odpowiadają swą strukturą, nazwą oraz notatką wybranemu typu urządzeniu.

Obiekt PmaPanel służy do wyświetlenia nastawów komunikacji pomiędzy aplikacją a podłączonym urządzeniem. Posiada sekcję z nagłówkiem. Ta kolorystycznie pokazuje stan oraz jakość wejść oraz wyjść podłączonego urządzenia. W trzech kolumnach znajdują się złożone obiekty PmgBox. Wspólnym dla tych obiektów jest to, że posiadają identyczny parametr dinx. Parametr określa indeks (kolejność) dal danych własnej konkretnej grupy (AI, DI, DO). Obiekty wżłobione wykorzystają parametr ten do podłączenia z bieżącymi danymi . Według swego przeznaczenia oraz stanu danych obiekty te wyświetlają wartości, nazwę lub kolorystycznie jakość i wartość. W kolumnie dla cyfrowych wyjść są ponadto włożone dwa przyciski ON oraz OFF, którymi można te wyjścia sterować.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "CommAdam"
Ilość wejść analogowychUmożliwia wprowadzić ilość (0,2,4,6,8) według typu urządzenia
Ilość wejść cyfrowychUmożliwia wprowadzić ilość (0,2,4,6,8) według typu urządzenia
Ilość wyjść cyfrowychUmożliwia wprowadzić ilość (0,2,4,6,8) według typu urządzenia
Adres sieciowyAdres sieciowy urządzenia (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako:
- IPv4 cały adres (np. "192.168.0.15")
- IPv4 adres tego komputera (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 nazwa komputera (np. "server11")
- IPv4 nazwa tego komputera (tzn. "localhost")
- IPv6 cały adres (np. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adres tego komputera (tzn. "::1")

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Zamknij połączenie po każdej transmisjiOpcja ta ustawi równocześnie dwa następujące konfiguratory:
Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji. Patrz: PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji
Zamknij połączenie po każdej transmisji. Patrz: PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Zamknij połączenie po każdej transmisji
Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" zostanie ustawiony na daną wartość.


Jeżeli podłączone urządzenie posiada więcej niż 8 wejść lub wyjść, wtedy dla tej ilości wytworzoną konfigurację wstępną jest konieczne zmienić w następujący sposób:
- dodać odpowiednią pozycję danych do obiektu PmaData
- dodaną pozycję danych zmienić w ExtComm oraz ustawić odpowiedni ItemId
- poprzez kopiowanie w panelu dodać nowy odpowiedni PmgBox oraz w jego parametrze dinx zmienić wartość

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
Nawigacja:
 
 
- PmModbusMr - ADAM moduły (Modbus TCP/IP) - Zestaw komunikacji z danymi i panelem
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.