Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Email"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja".
Lista konfiguracji wstępnych:
- Wysłanie e-maili z aplikacji: Wytworzy obiekt PmaFolder z metodami oraz panelem do wysyłania e-maili z aplikacji
- Wysłanie wiadomości do aplikacji mobilnej usługi "Maatrix": Wytworzy obiekty PmaFolder, PmaSequencer oraz panel do wysyłania wiadomości do aplikacji mobilnej usługi Maatrix.
© MICROSYS, spol. s r. o.