Promotic

Konfiguracja wstępna "Wysłanie e-maili z aplikacji"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / Email".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający metodę SendEmail z parametrami sTo, sSubject, sBody. Na początku znajdują się zmienne, które ustawią połączenie z serwerem SMTP a na końcu jest wołana metoda "SendEmailCDO", która daną wiadomość wyśle.
- Częścią składową konfiguracji wstępnej jest również panel do wysyłania wiadomości ale do komunikacji nie jest potrzebny. Zawiera Pmg obiekty przeznaczone do wprowadzania adresu mailowego odbiorcy, temat wysyłanej wiadomości oraz treści wiadomości. Następnie obiekt PmgButton, który w zdarzeniu onButtonUp woła metodę SendEmail z odpowiednimi parametrami..
- jest konieczne określić niezbędnych danych dotyczących konfiguracji servera SMTP oraz identyfikacji nadawcy maili w dialogu wywołanym przed wytworzeniem obiektu.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel. Żeby konfiguracja wstępna działała również w Webie, jest konieczne udostępnić obiekt typu PmaPanel dla Webu (w karcie "Web serwer").


Metodę panela SendEmail można wywołać z dowolnego miejsca z aplikacji.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "SendEmail"
Adres serwera SMTP
Twoja identyfikacja użytkownika na serwerze SMTP
Twoje hasło na serwerze SMTP
Nazwa nadawcy
Adres mailowy nadawcy
Skrypt do odesłania e-maila:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nSendUsing, oMsg, oFlds, nSmtpAuthenticate, sSmtpServer, sUserName, sPassword, nSmtpServerPort, bSmtpUseSsl, nSmtpConnectionTimeout;

nSendUsing = 2;   // 1 = Wysyłanie wiadomości przy pomocy lokalnego serwisowego transferu SMTP, 2 = Wysyłanie wiadomości poprzez sieć
sSmtpServer = "smtp.aol.com";   // Nazwa lub adres IP podłączanego serwera SMTP
nSmtpAuthenticate = 1;   // Typ uwierzytelnienia, Żadna=0, Basic=1 (Base64 encoded), NTLM=2
sUserName = "My Name" + "<you@aol.com>";   // Państwa nazwa użytkownika na serwerze SMTP
sPassword = "******";   // Państwa hasło na serwerze SMTP
nSmtpServerPort = 25;   // Port serwera (zazwyczaj 25)
bSmtpUseSsl = false;   // Wykorzystać SSL podczas połączenia (false lub true)
nSmtpConnectionTimeout = 60;   // Timeout podczas połączenia

oMsg = Pm.AxGetObject("new", "CDO.Message");
oMsg.BodyPart.Charset = "utf-8";   // "windows-1252" or "iso-8859-2" ...
oMsg.Subject = "Test email from PROMOTIC";
oMsg.From = "Name" + "<my@aol.com>";
oMsg.To = "xxxx@yahoo.com";
oMsg.TextBody = "Test email from PROMOTIC..\nIt was sent using SMTP authentication";
// oMsg.HTMLBody = "<h1>Test email from PROMOTIC..</h1><p>It was sent using SMTP authentication.</p>
oMsg.Addattachment("c:\\temp\\Text.txt");
// oMsg.Addattachment("c:\\temp\\Text2.txt");

// ==To jest sekcja gdzie można zdefiniować oraz zkonfigurować połączenie ze zdalnym serwerem SMTP==
oFlds = oMsg.Configuration.Fields;
oFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = nSendUsing;
oFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = sSmtpServer;
oFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = nSmtpAuthenticate;
oFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = sUserName;
oFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = sPassword;
oFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = nSmtpServerPort;
oFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = bSmtpUseSsl;
oFlds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = nSmtpConnectionTimeout;
oFlds.Update();
// ==Koniec sekcji zdalnej konfiguracji serwera SMTP==

oMsg.Send();


http://www.w3schools.com/asp/asp_send_email.asp, http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms526694.aspx

Historia:
Pm8.00.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.