Promotic

Konfiguracja wstępna "Wysłanie wiadomości do aplikacji mobilnej usługi "Maatrix""

Wytworzy obiekty PmaFolder, PmaSequencer oraz panel do wysyłania wiadomości do aplikacji mobilnej usługi Maatrix.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / Email".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Usługa "Maatrix" (patrz http://www.maatrix.eu) zapewni rejestrowanym użytkownikom wysyłanie wiadomości do aplikacji mobilnej "Maatrix".
Więcej: Web usługa Maatrix: komunikacja z aplikacjami mobilnymi.
W tym celu wykorzystywane są konfiguracyjne szablony wiadomości o różnej tematyce. Konfiguracja wstępna umożliwia korzystanie z czterech szablon w części:
Templates by connected systems
SCADA systems
SCADA PROMOTIC by MICROSYS
Templates for predefined settings systemu PROMOTIC
Template1 - Wiadomość z informacją o alarmie w aplikacji PROMOTIC - Prosta wiadomość o alarmie/zdarzeniu. Użytkownicy zostaną tylko poinformowani o powstałym alarmu. Oczekiwane jest tylko ich potwierdzenie OK.
Template2 - Reakcja na alarm systemu PROMOTIC - Wiadomość o alarmie/zdarzeniu. Użytkownicy zostaną poinformowani o powstałym alarmie. Oczekiwana jest ich reakcja "mogę realizować"/"nie mogę realizować"..
Template3 - Reakcja na alarm systemu PROMOTIC 2 - Wiadomość o alarmie/zdarzeniu. Użytkownicy zostaną poinformowani o powstałym alarmie. Oczekiwana jest ich reakcja "mogę realizować"/"nie mogę realizować". Jeżeli za pierwszym podejściem żaden z użytkowników niezareaguje lub jeżeli nikt nie wybierze odpowiedź "mogę realizować", wtedy wiadomość ta zostanie w drugiej rundzie wysłana następnym użytkownikom oraz tym, którzy za pierwszym razem nie zareagowali.
 
Na koniec wszyscy użytkownicy otrzymają informację, że został określony użytkownik, który dane zdarzenie będzie realizować lub informacje o tym, że takiego użytkownika nie znaleziono.
Template4 - Reakcja na alarm systemu PROMOTIC 3 - Wiadomość o alarmie/zdarzeniu. Użytkownicy zostaną poinformowani o powstałym alarmie. Oczekiwana jest ich reakcja "mogę realizować"/"nie mogę realizować". Jeżeli za pierwszym podejściem żaden z użytkowników niezareaguje lub jeżeli nikt nie wybierze odpowiedź "mogę realizować", wtedy wiadomość ta zostanie w drugiej rundzie wysłana następnym użytkownikom oraz tym, którzy za pierwszym razem nie zareagowali.
 
W podobny sposób, jeżeli nawet za drugim podejściem brak wyniku, wtedy następuje trzecie podejście. Na koniec wszyscy użytkownicy otrzymają informację, że został określony użytkownik, który dane zdarzenie będzie realizować lub informacje o tym, że takiego użytkownika nie znaleziono.


Lista użytkowników zostanie przekazana z aplikacji PROMOTIC przy pomocy listy konkretnych użytkowników (adresy e-mail) lub przy pomocy kodu roli. W taki sposób są określani użytkownicy w pierwszym podejściu. W następnych podejściach są już powiadamiani użytkownicy według ról przyszeregowanych do bloku komunikacyjnego w systemie Maatrix.

Konfiguracja wstępna komunikuje z usługą przy pomocy HTTPRequest gdzie "treść wiadomości" (<:Appeal>) zawiera format danych typu JSON. Dla każdej z szablon można na http://www.maatrix.eu określić w karcie "Interfaces" w konfiguratorze Call Service Interfaces wybór Interface SCADA Promotic. W ten sposób szablony tej usługi zostaną udostępnione dla korzystania w tej konfiguracji wstępnej. Każda z nich później uzyska specyficzny kod (dziewięć znaków) ServiceID (ID usługi) oraz również M2Mpswd (M2M hasło). Wspólny będzie InterfaceID (ID interfejsu w stanie "Open").

Kody te należy wpisać na początku skryptu w metodzie "Template_Send" obiektu PmaSequencer. Obydwie metody posiadają pięć wstępnych parametrów i można je wołać z dowolnego miejsca z aplikacji:
Template - określa, który szablon ma zostać wykorzystany do wysłania wiadomości ("Template1" - "Template4")
sSubject - temat wiadomości aplikacji mobilnej
sAppeal - treść wiadomości aplikacji mobilnej
idRole - identyfikator roli (określona grupa zarejestrowanych użytkowników w ramach jednego szablonu)
sUsers - określa, którym zarejestrowanym użytkowników zostanie wysłana wiadomość do aplikacji mobilnej (adresy e-mail oddzielone przecinkiem).
Parametry te zostaną przetworzone do formatu typu JSON i przekazane do wysłania wraz z następnymi parametrami przy pomocy metody PmaSequencer.Add.

Metody m_JsonProp, m_JsonPropOption, m_JsonPropUsers oraz InterfaceID są pomocnicze i służą do formatowania treści wiadomości. Metoda "answerService" służy do ponownych zapytań do uzyskania wyniku poprawności wiadomości. Metoda "Template_Sumary" opracowuje wynik odpowiedzi wysłanej zapytaniem metody "answerService".

Częścią składową konfiguracji wstępnej jest również panel testowy do wysyłania wiadomości ale do komunikacji nie jest potrzebny.

Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel. Żeby konfiguracja wstępna działała również w Webie, jest konieczne udostępnić obiekt typu PmaPanel dla Webu (w karcie "Web serwer").
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Maatrix_Msg"
Kody logowania do usługi Maatrix. Kody (dziewięć znaków) bez znaków myślnik "-".
Identyfikator interfejsuKod (dziewięć znaków) rozpoczynający się literami int, który jednoznacznie określa typ interfejsu Interface SCADA Promotic. Definiowany w karcie "interfejs" na stronie ustawień klienta.
Identyfikator szablonu1Kod (dziewięć znaków) rozpoczynający się literami srv (ID usługi) zastosowanego szablonu
Hasło M2M1Kod (dziewięć znaków) (hasło M2M) zastosowanego szablonu
Identyfikator szablonu2Kod (dziewięć znaków) rozpoczynający się literami srv (ID usługi) zastosowanego szablonu
Hasło M2M2Kod (dziewięć znaków) (hasło M2M) zastosowanego szablonu
Identyfikator szablonu3Kod (dziewięć znaków) rozpoczynający się literami srv (ID usługi) zastosowanego szablonu
Hasło M2M3Kod (dziewięć znaków) (hasło M2M) zastosowanego szablonu
Identyfikator szablonu4Kod (dziewięć znaków) rozpoczynający się literami srv (ID usługi) zastosowanego szablonu
Hasło M2M4Kod (dziewięć znaków) (hasło M2M) zastosowanego szablonu

Historia:
Pm8.03.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.