Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Transfer plików FTP (ActiveX)"

Panel z metodami dla FTP transferu plików (wysłania/pobrania).

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / FTP protokół komunikacyjny".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel zawierający metody FTPdownload oraz FTPsend. Metody te posiadają parametry sDir, sLocalFile, sRemoteFile. Okno zawiera obiekty PmgWEdit przeznaczone do wprowadzania adresu foldera zawierającego wymagane pliki na serwerze FTP, adres z nazwą pliku na dysku lokalnym oraz nazwę pliku docelowego zapisanego pliku. Następie obiekty PmgButton, które w zdarzeniu onButtonUp przekazują metodom FTPdownload lub FTPsend wprowadzone wartości i metody te odpowiedni plik pobiorą lub odeślą na serwer FTP.
- Niniejsza konfiguracja wstępna zakłada wykorzystanie ActiveX obiektu. Obiekt ten jest dostępny na zapytanie: Pavel KLIMÍČEK.
- W dialogu wywołanym przed wytworzeniem obiektu jest konieczne określić danych neizbędnych do ustawienia podłączenia do serwera FTP.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel. Żeby konfiguracja wstępna działała również w Webie, jest konieczne udostępnić obiekt typu PmaPanel dla Webu (w karcie "Web serwer").


Wykorzystana technologia jest uruchamiana w trybie synchronicznym, dlatego jest stosowne, żeby w rzeczywistej aplikacji systemu PROMOTIC metody do transmisji plików były wywoływane z obiektu PmaSequencer.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "FtpTransfer"
Typ transmisji FTP
0 = sending/download (domyślnie) - umożliwia pobieranie i odsyłanie plików na/z serwer FTP
1 = only sending - umożliwia tylko odsyłanie plików na serwer FTP
2 = only download - umożliwia tylko pobieranie plików z serwera FTP
Adres serwera FTPAdres URL, na przykład w formie www.ftpserver.com.
Identyfikacja użytkownika na serwerze FTPNazwa użytkownika FTP
Hasło użytkownika na serwerze FTPHasło użytkownika FTP

Historia:
Pm8.00.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.