Update cookies preferences
Promotic

Przykład tramnsmisji plików przy pomocy FTP (ActiveX)

Jest to przykład transmisji plików poprzez Internet/Intranet poprzez protokół FTP. Zakładane jest wykorzystanie ActiveX obiektu ChilkatFTP. Ten można darmowo pobrać ze stron producenta: http://www.chilkatsoft.com/downloads.asp. Producent również oferuje przykłady zastostosowania na stronach http://www.example-code.com/vbscript/ftp.asp a dokumentację do interfejsu obiektu udostępnił na stronie http://www.chilkatsoft.com/refdoc/xChilkatFtpRef.html.

Zastosowana technologia jest uruchamiana w trybie synchronicznym, dlatego do nawiązania połączenia oraz transmisji plików wskazanym w systemie PROMOTIC jest stosowanie obiektu PmaSequencer. W skrypcie jest stworzona instancja tego obiektu przy pomocy metody CreateObject.

Skrypt do wysyłania pliku do FTP serwera w trybie transmisji pasywnej.:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oftp, success, localFilename, remoteFilename;

oftp = Pm.AxGetObject("new", "ChilkatFTP.ChilkatFTP.1");
oftp.Hostname = "nameserver";
oftp.Username = "*****";
oftp.Password = "*****";

// Wyjściowa transmisja danych jest ustawiona w trybie "Active" (odwrotnością jest "Passive")
// Zmiana do pasywnego trybu transmisji można ustawić:
oftp.Passive = 1;

// Połączenie oraz zalogowanie do FTP serwera.
success = oftp.Connect();
if (success != 1)
{
Pm.MessageBox("Warning - Connect", oftp.LastErrorText);
}
else
{
// Zmiana lub ustawienie foldera na FTP serwerze, gdzie znajduje się lub zostanie umieszczony wymagany plik.
success = oftp.ChangeRemoteDir("/FTP");
if (success != 1)
{
Pm.MessageBox("Warning - ChangeRemoteDir", oftp.LastErrorText);
}
else
{
// Przeniesienie pliku
localFilename = "C:\\uplist.txt";
remoteFilename = "uplist.txt";

success = oftp.PutFile(localFilename, remoteFilename);
if (success != 1)
{
Pm.MessageBox("Warning - PutFile", oftp.LastErrorText);
}
else
{
oftp.Disconnect();
Pm.MessageBox("Transfer file", "Plik został przeniesiony!");
}
}
}


Skrypt do pobrania pliku z FTP serwera w trybie transmisji pasywnej.:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oftp, success, localFilename, remoteFilename;

oftp = Pm.AxGetObject("new", "ChilkatFTP.ChilkatFTP.1");
oftp.Hostname = "nameserver";
oftp.Username = "*****";
oftp.Password = "*****";

// Wyjściowa transmisja danych jest ustawiona w trybie "Active" (odwrotnością jest "Passive")
// Zmiana do pasywnego trybu transmisji można ustawić:
oftp.Passive = 1;

// Połączenie oraz zalogowanie do FTP serwera.
success = oftp.Connect();
if (success != 1)
{
Pm.MessageBox("Warning - Connect", oftp.LastErrorText);
}
else
{
// Zmiana lub ustawienie foldera na FTP serwerze, gdzie znajduje się lub zostanie umieszczony wymagany plik.
// Ten krok jest niezbędny tylko jeżeli pobierany plik nie znajduje się w folderze rdzennym dla połączenia FTP
success = oftp.ChangeRemoteDir("/FTP");
if (success != 1)
{
Pm.MessageBox("Warning - ChangeRemoteDir", oftp.LastErrorText);
}
else
{
// Pobranie pliku
localFilename = "C:\\uplist.txt";
remoteFilename = "uplist.txt";

success = oftp.GetFile(remoteFilename, localFilename);
if (success != 1)
{
Pm.MessageBox("Warning - GetFile", oftp.LastErrorText);
}
else
{
oftp.Disconnect();
Pm.MessageBox("Transfer file", "Plik został pobrany!");
}
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.