Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "KNX"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmKNX - Driver do komunikacji poprzez protokół KNX.

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja".
Lista konfiguracji wstępnych:
- PmKNX - Ethernet - Minimalny zestaw obiektu PmaComm: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmKNX

Historia:
Pm9.00.14: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.