Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "REST API"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Komunikacja".
Lista konfiguracji wstępnych:
- REST API - Serwer - odbiór lub wysłanie (GET, POST): REST API serwer do odbierania i przetwarzania lub wysyłania danych przy pomocy metod POST oraz GET
- REST API - Klient - pobranie lub wysłanie (GET, POST): REST API pobranie lub wysłanie danych przy pomocy metod GET lub POST
© MICROSYS, spol. s r.o.