Promotic

Konfiguracja wstępna "REST API - Serwer - odbiór lub wysłanie (GET, POST)"

REST API serwer do odbierania i przetwarzania lub wysyłania danych przy pomocy metod POST oraz GET

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / REST API".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierające obiekty PmaFolder, PmaWeb, PmaWebDir, PmaData oraz PmaPanel.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Obiekt PmaWebDir posiada zdarzenia onPageAction oraz onPageModify.

Zdarzenie onPageModify zajmuje się wysyłaniem danych do klienta na podstawie żądanej strony oraz parametru określonego w adresie URL. Konfiguracja wstępna zawiera gotowy przykład wysyłania danych, jeżeli klient zażąda stronę "test.htm" z parametrem "test=1" lub "test=2".

Zdarzenie onPageAction obsługuje odbieranie i przetwarzanie danych od klienta metodą "POST". Konfiguracja wstępna zawiera przykład gotowy do odbioru danych, jeżeli klient zażąda stronę "test.htm" z parametrem "test=1" lub "test=2". Metody GET, PUT i DELETE nie są tutaj obsługiwane.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "REST_Server"
Numer portuNumer portu, na którym ten serwer będzie oczekiwał przychodzące wiadomości
Udostępnianie panela testowego dla Webu

Historia:
Pm9.00.20: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.