Promotic

Konfiguracja wstępna "REST API - Klient - pobranie lub wysłanie (GET, POST)"

REST API pobranie lub wysłanie danych przy pomocy metod GET lub POST

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / REST API".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierające obiekty PmaFolder, PmaData oraz PmaPanel.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Obiekt PmaFolder posiada metody RequestGet, RequestPost oraz UrlAddr. Metoda "UrlAddr" zwraca predefiniowany adres URL serwera REST API.

Metoda "RequestGet" ma parametry pars i oRcv. To znaczy, że obiekt, który wywołuje tę metodę, musi mieć utworzoną metodę użytkownika "onReceive" do przetwarzania przychodzących danych. Pierwszy parametr będzie zawierać żądany parametr URL, a drugi - referencję do obiektu wywołującego (pMe).

Metoda "RequestPost" posiada parametry pars i sBody. Pierwszy parametr ponownie zawiera parametry adresu URL, a drugi wysyła same dane.

Panel testowy PmaPanel umożliwia uruchomić metody RequestGet lub RequestPost oraz wyświetlić nieopracowane odczytane dane.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "REST_Client"
Adres URL serweraPełny adres serwera REST API bez parametrów
Parametry adresu URL (POST)Parametry określone w adresie URL, na przykład test=1&area=3
Udostępnianie panela testowego dla Webu

Historia:
Pm9.00.20: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.