Promotic

Konfiguracja wstępna "PmKNX - Ethernet - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmKNX - Driver do komunikacji protokołem KNX.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Komunikacja / KNX protokół komunikacyjny".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaComm wraz z przykładowym zestawieniem danych. Następnie jest wytworzony panel ze złożonymi Pmg obiektami do wyświetlenia ich stanu.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekt PmaComm z podobiektem PmaCommGroup i następujące obiekty: PmaPanel, PmaData.
- Konfiguracja wstępna panelu (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel.
- Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do jej funkcjonowania nie jest konieczny.


W obiekcie PmaComm o nazwie "Comm" są ustawione parametry komunikacji (Adres sieciowy, ...). W obiekcie PmaData są zdefiniowane żądane dane, które przy pomocy ExtComm są powiązane do obiektu PmaCommGroup.

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "KNX"
Adres sieciowyAdres sieciowy, pod którym będzie podłączona strona przeciwległa. Adres można wprowadzić jako adres IP (np. 192.168.0.15) lub jako nazwę komputera (np. server11).
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" zostanie ustawiony na daną wartość.
Wytwórz slave obiekt do odbioru wszystkich wiadomościWytworzy obiekt PmaCommMsg ustawiony jako slave.
Wytworzyć przykładów danych testowychPowstanie zestaw danych testowych
Wytwórz panel "Dane odczytu"Wytworzy panel do śledzenia i statystyki wartości komunikacji
Nazwa paneluWyświetlona w nagłówku i tytule panelu

Historia:
Pm9.00.14: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice