Promotic

Konfiguracja wstępna "Nie ustawiony obiekt PmaComm"

Nie ustawiony obiekt PmaComm
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Comm"

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.