Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "PmSMS - wysyłanie i odbiór SMS z aplikacji"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmSMS - Driver do komunikacji z modemami GSM przy pomocy wiadomości SMS.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Komunikacja / Email, Komunikaty SMS, Maatrix".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmFolder lub PmRoot.

 
- Konfiguracja wstępna wytworzy obiekt typu PmFolder zawierający obiekt PmComm z obiektem podległym PmCommMsg i następujące obiekty: PmPanel, PmData oraz PmTimer.
- Konfiguracja wstępna panelu (obiektu PmPanel) jest wytworzona w ten sposób, że funkcjonuje również jako Web panel.
 
Konfiguracja wstępna umożliwia wybrać dwa rodzaje podłączenia urządzenia z komputerem:
- po łączu szeregowym komputera
- poprzez Ethernet

W ten sposób ustawione połączenie zazwyczaj funkcjonuje bez dalszych ustawień. W innym przypadku trzeba stwierdzić parametry połączenia z dokumentacji producenta urządzenia oraz w dokumentacji: PmSMS - Driver do komunikacji z modemami GSM przy pomocy wiadomości SMS.

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie obiektowym aplikacji. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "Sms"

Typ komunikacji
Sieciowa komunikacja TCP/IP (domyślnie)
Komunikacja szeregowa
Adres sieciowyAdres sieciowy, pod którym będzie podłączona strona przeciwległa. Adres można określać jako adres IP (np. 192.168.0.15) lub jako nazwę komputera (np. server11).

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmComm > Określanie parametrów Ethernet > Adres sieciowy
Numer portu TCP/UDPNumer portu Ethernet dla danej komunikacji. Do komunikacji aplikacji PROMOTIC z automatem bywa numer portu w automacie ustawiony bez możliwości zmiany i aplikacja PROMOTIC musi mieć tutaj ustawioną taką samą wartość (patrz notatka poniżej).
Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.

Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort. Wartość można stwierdzić metodą GetProtParam(""SerPort"").

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy.

Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można następnie wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmComm.OpenPort).
Modem - Obiekt jest przeznaczony do transmisji poprzez łącze komutowane (za pośrednictwem obiektu PmModem). Port szeregowy jest przzydzialany przy pomocy metody PmModem.SetPmComm lub konfiguratoru Obiekt PmComm w obiekcie PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).

Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeden PmComm komunikuje się poprzez COM1, to następny PmComm może komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3,..) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.

Prędkość transmisji(Baud rate) Wybór szybkości komunikacji w bodach (bps, bit per second).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BaudRate.

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Prędkość transmisji

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
PIN kodPIN kod (Personal Identification Number) SIM karty SIM (jeżeli uwierzytelnienie za pomocą kodu PIN zest deaktywowane, ustaw konfigurator jako pusty). Wartość konfiguratora zostanie zapisana w obiekcie PmData (Params) w zakładce Dane do zmiennej Pin.
Numer SCA operatora komórkowegoNumer SCA (Service center address) operatora telefonii komórkowej do podłączenia do sieci komórkowej. Na przykład w przypadku polskich operatorów: +48501200777 dla Orange, +48790998250 dla Play, +48601000310 dla Plus lub +48602951111 dla T-Mobile. Wartość konfiguratora zostanie zapisana w obiekcie PmData (Params) w zakładce Dane do zmiennej Sca.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice