Promotic

Konfiguracja wstępna "PmChar - Minimalny zestaw obiektu PmaComm"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmChar - Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / PmChar Konfigurowalny protokół".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Konfiguracja wstępna umożliwia wybrać dwa rodzaje podłączenia urządzenia z komputerem:
- poprzez Ethernet
- po łączu szeregowym komputera (RS232/RS485..)

W ten sposób ustawione połączenie zazwyczaj działa bez dalszych ustawień. W innym przypadku jest konieczne stwierdzić parametry połączenia z dokumentacji producenta urządzenia oraz patrz również PmChar - Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika..
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Comm"
Typ komunikacji
Sieciowa komunikacja TCP/IP (domyślnie)
Komunikacja szeregowa
Adres sieciowyAdres sieciowy urządzenia (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako IPv4 adres (np. 192.168.0.15) lub jako nazwa komputera (np. server11).
IPv4 adres 127.0.0.1 to adres lokalny danego komputera.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Numer zdalnego portu TCP/UDPNumer zdalnego portu Ethernet dla danej komunikacji.
Typ transmisji EthernetSprecyzowanie typu protokołu Ethernet.
TCP (domyślnie) - Umożliwia transmisję nieograniczonej ilości danych z zapewniną kontrolą. Dane są transmitowane po częściach w tzw. pakietach.
UDP - Umożliwia transmisję danych ograniczonej wielkości (często tylko do 500 bajtów). Transmisja danych jest bardzo szybka.
Zamknij połączenie po każdej transmisjiOpcja ta ustawi równocześnie dwa następujące konfiguratory:
Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji. Patrz: PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji
Zamknij połączenie po każdej transmisji. Patrz: PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Zamknij połączenie po każdej transmisji
Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.
Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort.
Wartość można stwierdzić przy pomocy metody GetProtParam("SerPort").
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).
Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmaComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeżeli jeden obiekt PmaComm komunikuje się poprzez COM1, wtedy następny obiekt PmaComm potrafi komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3, ...) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.
Prędkość transmisji(Baud rate) Wybór szybkości komunikacji w bodach (bps, bit per second).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BaudRate.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Prędkość transmisji" zostanie ustawiony na daną wartość.
110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
ParzystośćWybór parzystości. Jest konieczny wybór wartości odpowiedniej dla urządzenia, z którym ma odbywać się komunikacja.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Parity.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Parzystość" zostanie ustawiony na daną wartość.
NO (żaden)
ODD (nieparzysty)
EVEN (parzysty)
Ilość bitów stopuJest konieczny wybór wartości odpowiedniej dla urządzenia, z którym ma być prowadzona komunikacja.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości StopBits.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Ilość bitów stopu" zostanie ustawiony na daną wartość.
1 bit stopu
1.5 bita stopu
2 bity stopu
Wytworzy wiadomość typu: MasterPo wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommMsg > Parametry > Typ wiadomości" zostanie ustawiony na daną wartość.
Odbiór danychPo wysłaniu danych dojdzie również do odbioru danych.
Maksymalna ilość znaków w odbieranej wartości
W 'Dane-wysłanie' jest tylko HexaStringJeżeli jest zaznaczone, wtedy przyjmuje się, że w karcie "Dane-wysłanie" występuje tylko jedna zmienna typu String. Zawartością tej zmiennej jest tzw. HexaString, przy pomocy którego można typie String przekazywać dowolne wartości binarne w następujący sposób:
Na przykład jeżeli mają zostać przesłane 4 bajty o wartościach binarnych 01 A0 00 B3 (w układzie szesnastkowym), wtedy jest konieczne ustawić do zmiennej typu String wartość "01A000B3" - tzn. tekst o długości 2*4=8 znaków. W ten prosty sposób można przesyłać również dane, które zawierają także binarne zera, które w wartości typu String nie mogą występować.
Do przygotowania wysyłanych danych można zastosować metodę Pm.TransformValue(240).
W 'Dane-odbiór' jest tylko HexaStringTo samo jak poprzedni konfigurator, tylko dla karty Dane-odbiór.
Do opracowania odebranych danych można zastosować metodę Pm.TransformValue(241).
Wytworzy wiadomość typu: SlavePo wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommMsg > Parametry > Typ wiadomości" zostanie ustawiony na daną wartość.
Wysłanie danychPo odbiorze danych dojdzie także do wysłania danych
Maksymalna ilość znaków w odbieranej wartości
W 'Dane-wysłanie' jest tylko HexaStringJeżeli jest zaznaczone, wtedy przyjmuje się, że w karcie "Dane-wysłanie" występuje tylko jedna zmienna typu String. Zawartością tej zmiennej jest tzw. HexaString, przy pomocy którego można typie String przekazywać dowolne wartości binarne w następujący sposób:
Na przykład jeżeli mają zostać przesłane 4 bajty o wartościach binarnych 01 A0 00 B3 (w układzie szesnastkowym), wtedy jest konieczne ustawić do zmiennej typu String wartość "01A000B3" - tzn. tekst o długości 2*4=8 znaków. W ten prosty sposób można przesyłać również dane, które zawierają także binarne zera, które w wartości typu String nie mogą występować.
Do przygotowania wysyłanych danych można zastosować metodę Pm.TransformValue(240).
W 'Dane-odbiór' jest tylko HexaStringTo samo jak poprzedni konfigurator, tylko dla karty Dane-odbiór.
Do opracowania odebranych danych można zastosować metodę Pm.TransformValue(241).

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.